• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade den 31 december 2016 ett värde om 86,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

86,2
Mdkr
Balders fastighetsvärde
Press
Finansiella rapporter
Lär känna Balder