• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 35,3 % av kapitalet och 49,0 % av rösterna. Antalet stamaktieägare  uppgick per den 30 september 2016 till 13 047, preferensaktieägarna uppgick till 9 025.

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
031-10 95 94