• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Önskar du beställa den tryckta årsredovisningen, sänd e-post innehållande ärende, namn och postadress till info@balder.se

Önskar du prenumerera på pressmeddelanden, årsredovisning, bokslutskommuniké och kvartalsrapporter, klicka här

Kontaktperson

Eve Knight

VD-sekreterare
031-10 95 91