• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Balders ledningsgrupp består av sex personer. Intill redovisas nuvarande ledningsgrupp; när de anställdes, utbildning, deras befattning samt aktieinnehav i Balder per den 31 december 2016.

Erik  Selin 

Erik  Selin 

VD.

Född 1967.

Anställd sedan 2005.

Utbildning:
Gymnasieekonom.

Aktieinnehav i Balder:
10 500 B­-aktier och 500 preferensaktier samt 8 309 328 A­-aktier och 57 200 400 B-­aktier via bolag.

erik.selin@balder.se

Sharam Rahi 

Sharam Rahi 

Vice VD.

Född 1973.

Anställd sedan 2005.

Utbildning:
Grundskola.

Aktieinnehav i Balder:
737 822 B-­aktier samt 788 978 B­-aktier och 20 000 preferensaktier via bolag.

sharam.rahi@balder.se

Magnus Björndahl

Magnus Björndahl

Ekonomidirektör.

Född 1957.

Anställd sedan 2008.

Utbildning:
Civilekonom.

Aktieinnehav i Balder:
31 000 B-aktier.

magnus.bjorndahl@balder.se

Marcus Hansson

Marcus Hansson

Finanschef.

Född 1974.

Anställd sedan 2007.

Utbildning:
Civilekonom.

Aktieinnehav i Balder:
156 500 B-aktier.

marcus.hansson@balder.se

Petra Sprangers

Petra Sprangers

HR chef.

Född 1965.

Anställd sedan 2007.

Utbildning:
Gymnasieekonom.

Aktieinnehav i Balder:
300 B-aktier.

petra.sprangers@balder.se

Benny Ivarsson

Benny Ivarsson

Fastighetschef.

Född 1955.

Anställd sedan 2006.

Utbildning:
Civilekonom.

Aktieinnehav i Balder:
11 474 B­-aktier och 8 500 preferensaktier samt 12 720 B­aktier via bolag.

benny.ivarsson@balder.se

Öhrlings PWC

Revisor Öhrlings PWC

Huvudansvarig: Helen Olsson Svärdström

Född 1962

Revisor i bolaget sedan 2015, vald på årsstämma den 6 maj 2015 på fyra år till årsstämman 2019.