• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Balders styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Nedan redovisas nuvarande styrelseledamöter; när de valdes in, utbildning, deras befattning, andra väsentliga uppdrag samt aktieinnehav i Balder per den 31 december 2016.

Christina Rogestam

Christina Rogestam

Född 1943.

Styrelsens ordförande sedan 2006.

Utbildning: Fil. kand. samhällskunskap.

Tidigare VD och koncernchef för  Akademiska Hus AB, ledamot i Fastighets AB Stenvalvet.

Aktieinnehav i Balder:
61 000 B­-aktier, 3 000 B-­aktier och 2 080 preferensaktier via bolag.

Erik Selin

Erik Selin

Född 1967.

Styrelseledamot sedan 2005.

Utbildning: Gymnasieekonom.

VD för Fastighets AB Balder. Styrelseordförande i Skandrenting AB, styrelseledamot och vice ordförande i Collector Bank AB (publ), styrelseleda­mot i Västsvenska Handelskammaren, Astrid Lindgrens värld och Hexatronic Scandinavia AB. 

Aktieinnehav i Balder:
10 500 B-­aktier och 500 preferensaktier samt 8 309 328 A­-aktier och 57 200 400 B­-aktier via bolag.

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson

Född 1961.

Styrelsens ledamot sedan 2005.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseledamot i Klövern AB.

Aktieinnehav i Balder:
2 915 892 A-aktier samt 13 542 540 B-aktier genom bolag.

Sten Dunér

Sten Dunér

Född 1951.

Styrelsen ledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilekonom. 

VD för Länsförsäkringar AB. Styrelseordförande i Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Fondliv. Ledamot i Länsförsäkringar Liv och Svensk Försäkring samt Försäkringsbranschens  Arbetsgivareorganisation.

Aktieinnehav i Balder:
Inget aktieinnehav i Balder.

Anders Wennergren

Anders Wennergren

Född 1956.

Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Jur kand.

Advokat och partner i Advokatfirman Glimstedt. Styrelseledamot i Serneke Group AB.

Aktieinnehav i Balder:
250 000 B-aktier via bolag.

Styrelsens arbete
Finansiella rapporter
Lär känna Balder