• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Här hittar du Balders finansiella rapporter såsom årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter. 

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
031-10 95 94