• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Sato är ett av Finlands största bostadsfastighetsbolag med högkvalitativa fastigheter i bra lägen som kompletterar Balders befintliga verksamhet och fastighetsportfölj. 

Sato äger ca 25 000 lägenheter och ca 700 fastigheter. 80 % av fastigheterna är belägna i Helsingfors och resterande i Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och St. Petersburg. Satos fastighetsvärde har utvecklats positivt under de senaste åren genom förvärv såväl som byggnation i egen regi. I dagsläget har Sato ca 1 600 hyreslägenheter under produktion. 

Den första april 2015 genomförde Balder det första förvärvet av 21 % av utestående  aktier och röster i Sato Oyj. Härefter har Balder successivt förvärvat ytterligare aktier i Sato. Per den 31 december 2015 uppgick Balders ägarandel till 53,3 % av utestående aktier och röster.

För mer information besök www.sato.fi

Relaterade länkar