Din Bostad

Din Bostad är ett dotterbolag till Fastighets AB Balder och ingår i koncernens organisation sedan 2009. Din Bostad marknadsförs som ett av koncernens två varumärken. Din Bostads fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av bostadsfastigheter i södra och mellersta Sverige med en stark, lokal förankring. 

Fastigheter på ett trettiotal orter i Sverige går under varumärket Din Bostad. Dessa är uppdelade i förvaltningsområdena Gävle, Karlstad, Sundsvall, Norrköping, Köping, Skövde, Falköping, Jönköping och Tranås.