• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök
BÖRSRELATERAD INFORMATION - 30 Juni 2017

Fastighets AB Balder har avtalat om att förvärva 56 procent av Serena Properties AB, ett bolag som idag ägs av Ratos, Varma Mutual Pension Insurance Company och Redito. Serena Properties äger 21 handelsfastigheter i Finland med ett marknadsvärde om cirka 200 miljoner euro.

Bolaget kommer troligtvis att redovisas som intressebolag till Balder.

Transaktionen är villkorad av godkännande från EU:s konkurrensmyndighet och beräknas bli slutförd under tredje kvartalet 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Prenumerera
Språk
Svenska
Engelska
Information
Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressmeddelanden

Dokument