• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök
BÖRSRELATERAD INFORMATION - 9 Februari 2017

Fastighets AB Balder har i två olika affärer avyttrat samtliga fastigheter i Tranås, Falköping, Arboga och Köping. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 221000 kvm och det har åsatts ett fastighetsvärde om drygt 2miljarder kronor i affärerna.

Försäljningarna överstiger Balders bokförda värde med cirka 130 miljoner kronor motsvarande 7% och kommer att redovisas under andra kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2016 ett värde om 79,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Prenumerera
Språk
Svenska
Engelska
Information
Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressmeddelanden

Dokument