• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök
BÖRSRELATERAD INFORMATION - 1 September 2017

Fastighets AB Balder (publ) har idag emitterat 850 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. 500 miljoner euro emitterades som en senior unsecured obligation med förfall 2026 till en fast ränta om 1,95 % och 350 miljoner euro som en hybridobligation med en fast ränta om 3,13 %.

Likviden från obligationsemissionen om 500 miljoner euro kommer att användas för att återbetala säkerställd skuld.

Emissionen av hybridobligationen innebär att Balder nu avser att inlösa samtliga utestående preferensaktier. Inlösen kan ske efter beslut på extra bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 08.25 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2017 ett värde om 89,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap

Prenumerera
Språk
Svenska
Engelska
Information
Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressmeddelanden

Dokument