• Dansk site
 • English site
 • Mina sidor
 • Sök

Välkommen till oss! Vi hoppas att du ska trivas i din bostad och med Balder som hyresvärd. Nedan finner du tips på saker som kan vara bra att veta och säkerställa före inflyttning. Du är alltid välkommen att kontakta oss om frågor skulle uppstå gällande ditt hyresavtal eller din nya bostad. 

Hyresavtal

Ditt hyresavtal innehåller viktig information om din bostad med bl.a. information om dess storlek, allmänna hyresvillkor, summa för hyresinbetalning samt vad som ingår i din hyra. Om du har frågor om ditt hyresavtal är du välkommen att kontakta din förvaltare eller ditt närmaste lokalkontor. 

Teckna abonnemang

Inför flytt till en ny bostad är det viktigt att du kontaktar dina leverantörer inom följande områden:

 • Hemförsäkring
  Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba vem som helst. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du har orsakat i fastigheten. Då, och vid andra liknande tillfällen, är det bra att ha en hemförsäkring. Kontrollera att du har en giltig försäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Har du ingen försäkring bör du omgående teckna en sådan.

 • Adressändring
  Utför en adressändring i god tid innan flytt sker till din nya bostad. Tänk på handläggningstiden för registrering av din nya adress kan ta upp till en vecka. Flyttanmälan och adressändring anmäler du hos Skatteverket och Svensk Adressändring.

 • Elavtal
  För att kunna få el måste du ha två olika avtal. För att din anläggning ska förbli ansluten till elnätet krävs att du ingår ett avtal med elnätsföretaget på din ort (elnätsabonnemang). När du flyttar in är det därför viktigt att du omgående kontaktar elnätsföretaget. Det kan till exempel uppstå problem med stora krav i efterhand och att mätaren inte blir avläst vid inflyttning.

Det andra avtalet du måste skaffa är ett avtal om elhandel. Avtalet ingår du med ett elhandelsföretag. Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du vill köpa elen ifrån och vilken typ av avtal du vill ha. Om du inte ingår något särskilt avtal om el, kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig ett elhandelsföretag. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill.

 • TV/Internet
  Utbudet när det gäller TV-kanaler och Internet varierar inom vårt fastighetsbestånd. Information som gäller för respektive fastighet sitter uppsatt i trapphuset. Du kan också kontakta ditt lokala områdeskontor för mer information om detta.

Hyran

Du betalar hyran förskottsvis varje månad och då senast innan föregående månads utgång. Enligt hyreslagen innebär detta till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista vardagen i mars. Första månadshyran ska vara betald innan tillträde till lägenheten kan ske. 

Avisering


Hyresavier skickas hem till dig fyra gånger per år. Varje avisering innehåller tre månadshyror med separata förfallodatum. Var noga med att använda rätt avi och inbetalningsinformation när du gör dina inbetalningar för att säkerställa att respektive hyresavgift registreras på rätt månad.

Mina sidor

Mina sidor är tjänsten för sig som söker lägenhet eller är befintlig hyresgäst hos oss på Balder. Som sökande kan du se alla våra hyreslediga lägenheter samt lämna intresseanmälan. Som hyresgäst kan du på Mina sidor se ditt hyreskontrakt, dina hyresavier  samt anmäla eventuella fel i din bostad. Registrera dig eller logga in på  Mina sidor

 

Kontakta oss
Blanketter och Information
Serviceanmälan