• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Var sak har sin tid, så också ett boende. Om du flyttar ifrån vår fastighet vill vi önska dig stort lycka till och hoppas på återseende. Nedan har vi listat några saker som är viktiga att tänka på innan din flytt. 

Uppsägning hyresavtal

Tänk på att kontakta oss i god tid innan du ska flytta. Uppsägning av ditt hyreskontrakt skall ske minst tre månader innan du planerar att flytta. Uppsägningen måste vara skriftlig och kan inte göras via telefon eller mail. På baksidan av ditt hyresavtal finns det en uppsägningsklausul som ska undertecknas av dig som är kontraktsinnehavare. Vänligen notera ditt telefonnummer och din nya adress.

Vi registrerar och datumstämplar din uppsägning den dag då vi fått den skriftligt oss tillhanda. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. För att uppsägningen ska börja löpa fr o m månadens första dag måste vi ha registrerat och datumstämplat din skriftliga uppsägning senast den sista dagen i månaden innan. Det betyder att om du säger upp din lägenhet till den 31 januari gäller uppsägningstiden till avflyttning den 30 april. Uppsägningstiden varar då alltså under februari, mars och april. Säger du däremot upp lägenheten den 4 februari så gäller uppsägningstiden till den 31 maj med uppsägningstid tre hela kalendermånader: mars, april och maj. När vi tagit emot din uppsägning erhåller du en skriftlig bekräftelse från oss.

Under uppsägningstiden kan vi komma att be dig visa lägenheten för andra som är intresserade av att flytta in. Skulle du vara bortrest under denna period eller av annan anledning inte kan närvara kan du behöva be någon annan att ställa upp och visa lägenheten. Tänk på att du är skyldig att visa din lägenhet för nya hyresgäster.

Förbesiktning

Förbesiktning av lägenheten utförs i ett tidigt skede efter uppsägningen för att du som hyresgäst ska få möjlighet att återställa eventuella skador som kan ha uppstått under din hyrestid. Vi vill få ett bra avslut på vårt hyresförhållande och därför är det viktigt att du som hyresgäst närvarar under förbesiktningen. 

Flyttstädning


En flyttstädning innebär att lägenheten ska städas mycket noggrant. För att göra flyttstädningen enklare för dig har vi satt samman en checklista över punkter som ska rengöras. Använd dig av checklistan och kontrollera att alla punkter är avbockade så slipper du bli ersättningsskyldig på grund av bristfällig städning.

Slutbesiktning


Tänk på att beställa slutbesiktning av lägenheten i god tid innan du ska flytta ut. Det gör du genom att kontakta ditt lokala områdeskontor. Under besiktningen går en representant från hyresvärden igenom lägenheten tillsammans med dig och bedömer skicket på lägenheten vid utflyttning jämfört med skicket vid inflyttning. I samband med besiktningen upprättas ett protokoll.

Nycklar


Senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut ska du lämna samtliga nycklar till ditt lokala områdeskontor. Detta gäller samtliga lägenhetsnycklar som kort, taggar och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd. Har du tappat bort nycklar eller om du glömmer att lämna in dem i tid kan det medföra att vi måste byta lås, vilket innebär en kostnad som belastas dig som flyttar ut.

Relaterad information
Blanketter och Information
Kontakta oss
Våra kontor