• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Vi strävar ständigt efter att skapa trivsamma bostadsområden med nöjda hyresgäster. Våra bostadsuthyrare arbetar efter en gemensam uthyrningspolicy och denna finns till för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning. För att söka en lägenhet ska våra grundkrav uppfyllas och kunna styrkas.

Grundkrav

  • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.

  • Den/de sökande ska ha en fast inkomst. Inkomsten ska kunna styrkas med intyg. Bedömningen av inkomsten grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av bruttoinkomsten bör kunna gå till bostadshyra. Som fast inkomst räknas inkomst av tjänst genom anställning eller egen näringsverksamhet   alternativt ålderspension.

  • Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla blivande hyresgäster. Den får inte visa på betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser.

  • Positiva referenser från tidigare hyresvärdar kan stärka chanserna i urvalsprocessen.

  • För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet. 

1 rum och kök, max två personer
2 rum och kök, max tre personer
3 rum och kök, max fem personer
4 rum och kök, max sex personer
5 rum och kök eller större, max åtta personer
 
Antalet personer avser vuxna och barn.