• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Balderaktien är noterad på Nasdaq sedan 2005 . 

Aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista i oktober 1999 under namnet Enlight AB. Med anledning av bolagets förändrade verksamhet var aktien sedan den 1 juli 2005 placerad på O-listans observationslista, efter namnbytet till Fastighets AB Balder handlas aktien sedan den 7 september 2005 under kortnamnet BALD.
 
Från och med den 24 mars 2006 blev aktien åternoterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap och under 2010 noterades aktien på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Sedan 1 januari 2015 är Balderaktien noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
+46 31-10 95 94

Flerårsöversikt

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 
Hyresintäkter, Mkr

5 373

2 711

2 525

1 884

1 701

1 466

1 333

854

633

678

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr

2 265

1 780

1 275

854

691

516

417

315

174

179

Värdeförändringar fastigheter, Mkr

4 932

3 388

3050

854

812

990

1 047

4

-201

642

Värdeförändringar
räntederivat, Mkr

–114

227

–624

433

–71

-520

148

–23

-333

7

Årets resultat, Mkr

5 474

4 916

3 128

1 738

1 162

812

1 338

248

-388

785

Fastigheter redovisat värde, Mkr

86 177

68 456

37 382

27 532

22 278

17 556

14 389

12 669

7 086

6 758

Aktieägarservice
Så blir Göteborg 2021
Aktiekapital