• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Balderaktien är noterad på Nasdaq sedan 2005 . 

Aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista i oktober 1999 under namnet Enlight AB. Med anledning av bolagets förändrade verksamhet var aktien sedan den 1 juli 2005 placerad på O-listans observationslista, efter namnbytet till Fastighets AB Balder handlas aktien sedan den 7 september 2005 under kortnamnet BALD.
 
Från och med den 24 mars 2006 blev aktien åternoterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap och under 2010 noterades aktien på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Sedan 1 januari 2015 är Balderaktien noterad på Nasdaq, Large Cap.

Balder har sedan den 20 juni 2011, då vi noterade vår prefe­rensaktie, två noterade aktieslag, dels en stamaktie av serie B och dels en preferensaktie.

Preferensaktien

Balder har sedan den 20 juni 2011 en preferensaktie som delar ut 5 kr per kvartal. Preferensaktiens utbetalningar av utdelning  m.m. hittar du här.

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
+46 31-10 95 94

 

 

Flerårsöversikt

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 
Hyresintäkter, Mkr

2 711

2 525

1 884

1 701

1 466

1 333

854

633

678

524

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr

1 780

1 275

854

691

516

417

315

174

179

160

Värdeförändringar fastigheter, Mkr

3 388

3050

854

812

990

1 047

4

-201

642

212

Värdeförändringar
räntederivat, Mkr

227

-624

433

-71

-520

148

-23

-333

7

-

Årets resultat, Mkr

4 916

3 128

1 738

1 162

812

1 338

248

-388

785

441

Fastigheter redovisat värde, Mkr

68 456

37 382

27 532

22 278

17 556

14 389

12 669

7 086

6 758

6 997

Aktieägarservice
Så blir Göteborg 2021
Aktiekapital