• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 34,5 % av kapitalet och 48,2 % av rösterna. Antalet stamaktieägare  uppgick per den 31 mars 2017 till 14 400, preferensaktieägarna uppgick till 9 400.

Analytiker som följer Balder:

Albin Sandberg, Handelsbanken
Erik Granström, Carnegie
Tobias Kaj, ABG Sundal Collier
Jan Ihrfelt, Swedbank
Johan Edberg, Pareto
Henrik Dahlgren, Danske Bank
Niclas Höglund, Nordea
Svante Krokfors, SEB

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
+46 31-10 95 94