• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Per den 31 oktober 2017 omfattade det registrerade aktiekapitalet 180 000 000 kr fördelade på 180 000 000 aktier, varav 11 229 432 stamaktier av serie A och 168 770 568 stamaktier av serie B.

Balder har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört inlösen av totalt 10 000 000 preferensaktier. Inlösen har resulterat i att antalet aktier och röster i Balder har förändrats. Per den 31 oktober 2017 uppgick aktiekapitalet i Balder till 180 000 000 kronor fördelat på 180 000 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,00 kr, varav 11 229 432 av serie A och 168 770 568 av serie B. Totalt antal utestående aktier uppgår till 180 000 000. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B berättigar till en tiondels röst.
 
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand. Aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman.

 

 

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
+46 31-10 95 94
Relaterade länkar