• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Balders ledningsgrupp består av sex personer. Intill redovisas nuvarande ledningsgrupp; när de anställdes, utbildning, deras befattning samt aktieinnehav i Balder per den 31 december 2016.

Erik  Selin 

Erik  Selin 

VD

Född: 1967

Anställd sedan 2005

Utbildning:
Gymnasieekonom

Aktieinnehav i Balder:
10 500 B­-aktier och 500 preferensaktier samt 8 309 328 A­-aktier och 57 200 400 B-­aktier via bolag

erik.selin@balder.se

Sharam Rahi 

Sharam Rahi 

Vice VD

Född: 1973

Anställd sedan 2005

Utbildning:
Grundskola

Aktieinnehav i Balder:
737 822 B-­aktier samt 788 978 B­-aktier och 20 000 preferensaktier via bolag

sharam.rahi@balder.se

Magnus Björndahl

Magnus Björndahl

Ekonomidirektör

Född: 1957

Anställd sedan 2008

Utbildning:
Civilekonom

Aktieinnehav i Balder:
31 000 B-aktier

magnus.bjorndahl@balder.se

Marcus Hansson

Marcus Hansson

Finanschef

Född: 1974

Anställd sedan 2007

Utbildning:
Civilekonom

Aktieinnehav i Balder:
156 500 B-aktier

marcus.hansson@balder.se

Petra Sprangers

Petra Sprangers

HR chef

Född: 1965

Anställd sedan 2007

Utbildning:
Gymnasieekonom

Aktieinnehav i Balder:
300 B-aktier

petra.sprangers@balder.se

Benny Ivarsson

Benny Ivarsson

Fastighetschef

Född: 1955

Anställd sedan 2006

Utbildning:
Civilekonom

Aktieinnehav i Balder:
11 474 B­-aktier och 8 500 preferensaktier samt 12 720 B­aktier via bolag

benny.ivarsson@balder.se

Öhrlings PwC

Revisor Öhrlings PwC

Huvudansvarig: Bengt Kron 

Född: 1965

Vald till årsstämman 2019.