• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Vid akuta ärenden och skador på fastigheten, t.ex. en vattenläcka, har du som hyresgäst skyldighet att anmäla ärendet direkt till din hyresvärd.

Svensk Larmcentral i Malmö är vår avtalade partner för fastighetsjour och besvarar alla samtal efter kontorstid, mellan kl. 17.00 – 07.00. 

Svensk Larmcentral gör en bedömning om ärendet är av akut karaktär och behöver behandlas direkt. Om så fallet är, kontaktar de lokal jourmontör och åtgärd sker därefter. 

För att ett ärende ska klassas som akut ska fara för människa, fastighet eller miljö föreligga. Vid ärenden av icke akut karaktär hänvisar vi till vår egen kundservice, som behandlar ditt ärende under ordinarie öppettider nästkommande vardag mellan kl. 07.00 – 17.00. 

Jour
+46 774-49 49 49