• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Samhällsengagemang är en naturlig del av Balders arbete och ett sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Balder engagerar sig i dessa frågor såväl lokalt som regionalt och verkar för att människor ska trivas i och runt sina boenden. För att lyckas med detta krävs ett stort engagemang bland medarbetare men även att vi som bolag samverkar med andra aktörer.

En egen bostad är en förutsättning för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Balder samarbetar med organisationer som arbetar aktivt med integrations- och behandlingsarbete. En egen bostad och vägledning från människor med lång erfarenhet inom integrations- och behandlingsarbete ökar förutsättningarna för en bättre framtid. Exempel på organisationer som Balder samarbetar med är Rebo och UngBo.

Nu är Balder i full gång med att utarbeta vår första hållbarhetsrapport. Denna rapport kommer att publiceras i samband med Balders årsredovisning i april 2018.

Kontaktperson

Helena Målsäter

Miljösamordnare
Balder tar ansvar i Bergsjön
Miljöansvar