• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Din Bostad är ett dotterbolag till Fastighets AB Balder och ingår i koncernen sedan 2009. Din Bostad har till och med september 2016 marknadsförts under ett eget varumärke i koncernen men går numera under Balders flagga. 

Syftet är att stärka Balders varumärke i tidigare Din Bostad områden samt öka tydligheten för våra hyresgäster genom ett namn, en logga och en hyresvärd och fastighetsägare.
 
Din Bostads fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av bostadsfastigheter i södra och mellersta Sverige med en stark, lokal förankring. Fastigheter är belägna på ett trettiotal orter i Sverige som är uppdelade i förvaltningsområdena Gävle, Karlstad, Sundsvall, Norrköping, Västerås och Skövde.