Josefin Norberg

Du är här

Efter att Josefin avslutat Fastighetsprogrammet på gymnasiet sökte hon arbete och blev kallad till intervju hos Balder. Josefin tyckte Balder kändes färgglatt och levande. Hon började som fastighetsskötare hos Balder 2014.

I rollen som fastighetsskötare har du oftast ditt eget område som du har ansvar för. Det området ska ronderas, d.v.s. ständigt hållas efter och säkerställa att allt ser bra ut.

Du tar också hand om och åtgärdar de felanmälningar som kommer in i ditt område. Är det något du känner dig osäker på har du alltid kollegor som hjälper till och stöttar.

Fastighetsskötsel är ett varierande arbete, en del arbete är planerat men det kan också komma akuta ärenden som måste lösas direkt.

”Det är en stolthet att jag får förtroendet att hjälpa folk i deras hem”.

Utbildningar anordnas löpande på Balder så att du håller dig uppdaterad inom olika områden.

”Jag utvecklas ständigt på Balder och genom att arbeta med duktiga kollegor så lär vi av varandra. Det kommer bli superkul att vara med och se Balder växa i framtiden”.