Du är här

Aktieägare

Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
Erik Selin med bolag 8 309 328 57 210 900 65 520 228 35,1 48,8
Arvid Svensson Invest AB 2 915 892 13 542 540 16 458 432 8,8 14,8
Swedbank Robur Fonder 6 739 284 6 739 284 3,6 2,3
SEB Investment Management 5 927 594 5 927 594 3,2 2,1
Handelsbanken fonder 5 471 176 5 471 176 2,9 1,9
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 5 239 233 5 239 233 2,8 1,8
AMF Försäkring och Fonder 4 091 742 4 091 742 2,2 1,4
Folksam 2 408 964 2 408 964 1,3 0,8
CBNY - Norges Bank 2 251 331 2 251 331 1,2 0,8
Sharam Rahi med bolag 1 516 300 1 516 300 0,8 0,5
Övriga 4 212 69 871 504 70 875 716 38,0 24,7
Totalt 11 229 432 175 270 568 186 500 000 100 100

Datan uppdaterad 2022-04-30.

Källa: Euroclear.

Aktierelaterade nyckeltal

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter, Mkr 8 956 8 134 7 609 6 714 5 915 5 373 2 711 2 525 1 884 1 701 1 466 1 333 854 633 678
Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 5 543 4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 13 111 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar
räntederivat, Mkr
511 -141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr 18 508 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 189 138 149 179 141 392 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter,
Mkr
2 697 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -