Aktien

Du är här

Flerårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Hyresintäkter, Mkr

5 373

2 711

2 525

1 884

1 701

1 466

1 333

854

633

678

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 2 265 1 780  1275 854 691 516 417 315 174 179

Värdeförändringar fastigheter, Mkr

4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar 
räntederivat, Mkr
-114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333

7

Årets resultat, Mkr 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Fastigheter redovisat värde, Mkr 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758