Investera i Balder B

Du är här

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Hyresintäkter, Mkr

6 714 5 915

5 373

2 711

2 525

1 884

1 701

1 466

1 333

854

633

678

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr

3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar fastigheter, Mkr 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990

1 047

4 -201 642
Värdeförändringar 
räntederivat, Mkr
-34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Årets resultat, Mkr 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter, Mkr 1 598 - - - - - - - - - - -