Du är här

Aktierelaterade nyckeltal

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Hyresintäkter, Mkr

8 134 7 609 6 714 5 915

5 373

2 711

2 525

1 884

1 701

1 466

1 333

854

633

678

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr

4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990

1 047

4 -201 642
Värdeförändringar
räntederivat, Mkr
-141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 149 179 141 392 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter, Mkr 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -