Du är här

Aktieägare

Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
Erik Selin med bolag 49 855 968 343 265 400 393 121 368 35,1 48,8
Arvid Svensson Invest AB 17 495 352 81 255 240 98 750 592 8,8 14,8
Swedbank Robur Fonder 40 435 704 40 435 704 3,6 2,3
SEB Investment Management 35 565 564 35 565 564 3,2 2,1
Handelsbanken fonder 32 827 056 32 827 056 2,9 1,9
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 31 435 398 31 435 398 2,8 1,8
AMF Försäkring och Fonder 24 550 452 24 550 452 2,2 1,4
Folksam 14 453 784 14 453 784 1,3 0,8
CBNY - Norges Bank 13 507 986 13 507 986 1,2 0,8
Sharam Rahi med bolag 9 097 800 9 097 800 0,8 0,5
Övriga 25 272 425 229 024 425 254 296 38,0 24,7
Totalt 67 376 592 1 051 623 408 1 119 000 000 100 100

Datan uppdaterad 2022-04-30.

Källa: Euroclear.

Aktierelaterade nyckeltal

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter, Mkr 8 956 8 134 7 609 6 714 5 915 5 373 2 711 2 525 1 884 1 701 1 466 1 333 854 633 678
Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 5 543 4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 13 111 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar
räntederivat, Mkr
511 -141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr 18 508 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 189 138 149 179 141 392 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter,
Mkr
2 697 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -