Du är här

Aktieägare

Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
Erik Selin med bolag 49 855 968 343 265 400 393 121 368 35,1 48,8
Arvid Svensson Invest AB 17 495 352 81 255 240 98 750 592 8,8 14,8
Handelsbanken fonder AB 42 953 075 42 953 075 3,8 2,5
AMF - Försäkring och Fonder 39 757 650 39 757 650 3,6 2,3
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 37 265 160 37 265 160 3,3 2,2
Swedbank Robur Fonder 27 845 682 27 845 682 2,5 1,6
SEB Investment Management 25 611 495 25 611 495 2,3 1,5
Lannebo Fonder 14 873 670 14 873 670 1,3 0,9
Folksam 14 719 156 14 719 156 1,3 0,9
CBNY - Norges Bank 11 888 723 11 888 723 1,1 0,7
Övriga 25 272 412 188 157 412 213 429 36,8 23,9
Totalt 67 376 592 1 051 623 408 1 119 000 000 100 100

Datan uppdaterad 2022-09-30.

Källa: Euroclear.

Aktierelaterade nyckeltal

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter, Mkr 8 956 8 134 7 609 6 714 5 915 5 373 2 711 2 525 1 884 1 701 1 466 1 333 854 633 678
Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 5 543 4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 13 111 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar
räntederivat, Mkr
511 -141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr 18 508 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 189 138 149 179 141 392 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter,
Mkr
2 697 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -