Fastighets AB Balder

Du är här

Aktieägare

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 34,5 % av kapitalet och 48,2 % av rösterna. Antalet stamaktieägare uppgick per den 30 september 2017 till ca 14 000.

Analytiker som följer Balder:

Albin Sandberg, Handelsbanken 
Erik Granström, Carnegie 
Tobias Kaj, ABG Sundal Collier 
Jan Ihrfelt, Kepler Cheuvreux 
Johan Edberg, Pareto 
Henrik Dahlgren, Danske Bank 
Niclas Höglund, Nordea 
Svante Krokfors, SEB