Du är här

Investera i Balder B

Balderaktien är noterad på Nasdaq sedan 2005 .

Aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista i oktober 1999 under namnet Enlight AB. Med anledning av bolagets förändrade verksamhet var aktien sedan den 1 juli 2005 placerad på O-listans observationslista, efter namnbytet till Fastighets AB Balder handlas aktien sedan den 7 september 2005 under kortnamnet BALD.

Från och med den 24 mars 2006 blev aktien åternoterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap och under 2010 noterades aktien på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Sedan 1 januari 2015 är Balderaktien noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. 

Aktierelaterade nyckeltal

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Hyresintäkter, Mkr

7 609 6 714 5 915

5 373

2 711

2 525

1 884

1 701

1 466

1 333

854

633

678

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr

4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990

1 047

4 -201 642
Värdeförändringar
räntederivat, Mkr
-180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 141 392 116 542  98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 669 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter, Mkr 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -