Fastighets AB Balder

Du är här

Kort om Bolagsstyrning

Bolag på Nasdaq Stockholm skall tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning, vilket Balder ser som en naturlig del av principerna för verksamheten. Koden innebär även att viss information ska hållas tillgänglig på hemsidan.