Du är här

Ledning och revisorer

Balders ledningsgrupp består av fem personer. Intill redovisas nuvarande ledningsgrupp; när de anställdes, utbildning, deras befattning samt aktieinnehav.

Porträttbild Erik Selin år 2022

Erik Selin

VD
Född
1967
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
63 000 B-aktier samt 49 855 968 A-aktier och 343 202 400 B-aktier via bolag
Porträttbild Sharam Rahi år 2022

Sharam Rahi

Vice VD
Född
1973
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Grundskola
Aktieinnehav i Balder
4 426 932 B-aktier och 4 733 868 B-aktier via bolag
Porträttbild Petra Sprangers år 2022

Petra Sprangers

HR-chef
Född
1965
Anställd sedan
2007
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
1 800 B-aktier
Porträttbild Eva Sigurgeirsdottir år 2022

Eva Sigurgeirsdottir

Ekonomichef
Född
1974
Anställd sedan
2014
Utbildning och erfarenheter
DIHM Marknadsekonom, IHM Business School
Aktieinnehav i Balder
6 000 B-aktier

Ewa Wassberg

Finanschef
Född
1980
Anställd sedan
2022
Utbildning och erfarenheter
Ekonomie Kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Aktieinnehav i Balder
10 000 B-aktier
Bengt Kron, Revisor Fastighets AB Balder

Bengt Kron

Revisor, Öhrlings PwC
Född
1965
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 8 maj 2019 för tiden fram till årsstämman 2023.