Du är här

Ledning och revisorer

Balders ledningsgrupp består av sex personer. Intill redovisas nuvarande ledningsgrupp; när de anställdes, utbildning, deras befattning samt aktieinnehav.

Porträttbild Erik Selin år 2022

Erik Selin

VD
Född
1967
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
10 500 B-aktier samt 8 309 328 A-aktier och 57 200 400 B-aktier via bolag.
Porträttbild Sharam Rahi år 2022

Sharam Rahi

Vice VD
Född
1973
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Grundskola
Aktieinnehav i Balder
737 822 B-aktier och 788 978 B-aktier via bolag
Porträttbild Petra Sprangers år 2022

Petra Sprangers

HR-chef
Född
1965
Anställd sedan
2007
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
300 B-aktier
Porträttbild Benny Ivarsson år 2022

Benny Ivarsson

Fastighetschef
Född
1955
Anställd sedan
2006
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Aktieinnehav i Balder
11 474 B-aktier och 11 720 B-aktier via bolag
Porträttbild Eva Sigurgeirsdottir år 2022

Eva Sigurgeirsdottir

Ekonomichef
Född
1974
Anställd sedan
2014
Utbildning och erfarenheter
DIHM Marknadsekonom, IHM Business School
Aktieinnehav i Balder
1 000 B-aktier
Porträttbild Marcus Hansson år 2022

Marcus Hansson

Finanschef
Född
1974
Anställd sedan
2007
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Aktieinnehav i Balder
156 500 B-aktier
Bengt Kron, Revisor Fastighets AB Balder

Bengt Kron

Revisor, Öhrlings PwC
Född
1965
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 8 maj 2019 för tiden fram till årsstämman 2023.