Du är här

Ledning och revisorer

Balders ledningsgrupp består av sex personer. Intill redovisas nuvarande ledningsgrupp; när de anställdes, utbildning, deras befattning samt aktieinnehav.

Erik Selin är VD och styrelseledamot i Fastighets AB Balder sedan 2005

Erik Selin

VD
Född
1967
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Business school economist
Aktieinnehav i Balder
10,500 Class B shares, and 8,309,328 Class A shares and 57,200,400 Class B shares held via company
Sharam Rahi är vice VD för Fastighets AB Balder

Sharam Rahi

Vice VD
Född
1973
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Compulsory school
Aktieinnehav i Balder
737,822 Class B shares and 788,978 Class B shares held via company
Petra Sprangers är HR-chef på Fastighets AB Balder

Petra Sprangers

HR-chef
Född
1965
Anställd sedan
2007
Utbildning och erfarenheter
Business school economist
Aktieinnehav i Balder
300 Class B shares
Benny Ivarsson är fastighetschef på Fastighets AB Balder

Benny Ivarsson

Fastighetschef
Född
1955
Anställd sedan
2006
Utbildning och erfarenheter
Bachelor of Science (Economics)
Aktieinnehav i Balder
11,474 Class B shares and 11,720 Class B shares held via company

Eva Sigurgeirsdottir

Ekonomichef
Född
1974
Anställd sedan
2014
Utbildning och erfarenheter
DIHM Diploma in Business Administration, IHM Business School
Aktieinnehav i Balder
1,000 Class B shares
Marcus Hansson är ekonomidirektör på Fastighets AB Balder

Marcus Hansson

Finanschef
Född
1974
Anställd sedan
2007
Utbildning och erfarenheter
B.Sc. (Economics)
Aktieinnehav i Balder
156,500 Class B shares
Bengt Kron, Revisor Fastighets AB Balder

Bengt Kron

Revisor, Öhrlings PwC
Född
1965
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was elected as auditor at the AGM 8 may 2019 for the period until the AGM 2023.