Du är här

Balders styrelse

Balders styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden.

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Porträttbild Christina Rogestam år 2022

Christina Rogestam

Styrelsens ordförande sedan 2006
Född
1943
Utbildning och erfarenheter
Fil. kand. samhällskunskap
Tidigare VD och koncernchef för Akademiska Hus AB.
Aktieinnehav i Balder
18 000 B-aktier samt 3 000 B-aktier via bolag.
Porträttbild Erik Selin år 2022

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1967
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
VD för Fastighets AB Balder, styrelseordförande i Brinova Fastigheter AB, K-fast Holding AB, Collector AB och SLP Swedish Logistic Property AB, styrelseledamot i Hexatronic Group AB, Hedin Mobility Group AB och Ernström & Co AB.
Aktieinnehav i Balder
10 500 B-aktier samt 8 309 328 A-aktier och 57 200 400 B-aktier via bolag.
Porträttbild Fredrik Svensson år 2022

Fredrik Svensson

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1961
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB, styrelseledamot i SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, styrelseordförande i ABB-Gymnasiet.
Aktieinnehav i Balder
2 915 892 A-aktier och 13 542 540 B-aktier, samtliga via bolag
Porträttbild Sten Dunér år 2022

Sten Dunér

Styrelseledamot sedan 2007
Född
1951
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv. Styrelseledamot i Garbo och Humlegården.
Aktieinnehav i Balder
Inget aktieinnehav i Balder
Porträttbild Anders Wennergren år 2022

Anders Wennergren

Styrelseledamot sedan 2009
Född
1956
Utbildning och erfarenheter
Jur. kand.
Advokat och partner i Advokatfirman Norma Law, styrelseledamot BRA Bygg AB samt Alhem AB.
Aktieinnehav i Balder
210 000 B-aktier via bolag