Styrelse

Du är här

Balders styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Nedan redovisas nuvarande styrelseledamöter; när de valdes in, utbildning, deras befattning, andra väsentliga uppdrag samt aktieinnehav i Balder per den 31 december 2016.

Christina Rogestam

Christina Rogestam

Styrelsens ordförande sedan 2006
Född
1943
Utbildning
Fil. kand. samhällskunskap.

Tidigare VD och koncernchef för  Akademiska Hus AB, ledamot i Fastighets AB Stenvalvet.

Aktieinnehav i Balder
61 000 B­-aktier, 3 000 B-­aktier och 2 080 preferensaktier via bolag.
Erik Selin, Fastighets AB Balder

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1967
Utbildning
Gymnasieekonom

VD för Fastighets AB Balder. Styrelseordförande i Skandrenting AB, styrelseledamot och vice ordförande i Collector Bank AB (publ), styrelseleda­mot i Västsvenska Handelskammaren, Astrid Lindgrens värld och Hexatronic Scandinavia AB. 

Aktieinnehav i Balder
10 500 B­-aktier och 500 preferensaktier samt 8 309 328 A­-aktier och 57 200 400 B-­aktier via bolag
Fredrik Svensson

Fredrik Svensson

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1961

Styrelseledamot i Klövern AB.

Aktieinnehav i Balder
2 915 892 A-aktier samt 13 542 540 B-aktier genom bolag.
Sten Dunér

Sten Dunér

Styrelseledamot sedan 2007
Född
1951
Utbildning
Civilekonom

VD för Länsförsäkringar AB. Styrelseordförande i Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Fondliv. Ledamot i Länsförsäkringar Liv och Svensk Försäkring samt Försäkringsbranschens  Arbetsgivareorganisation.

Aktieinnehav i Balder
Inget aktieinnehav i Balder.
Anders Wennergren

Anders Wennergren

Styrelseledamot sedan 2009
Född
1956
Utbildning
Jur kand.

Advokat och partner i Advokatfirman Glimstedt. Styrelseledamot i Serneke Group AB.

Aktieinnehav i Balder
250 000 B-aktier via bolag.