Du är här

Ledning och revisorer

Balders ledningsgrupp består av sex personer. Intill redovisas nuvarande ledningsgrupp; när de anställdes, utbildning, deras befattning samt aktieinnehav. Informationen uppdateras löpande.

Erik Selin är VD och styrelseledamot i Fastighets AB Balder sedan 2005

Erik Selin

VD
Född
1967
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
10 500 B-aktier, 8 309 328 A-aktier och 57 200 400 B-aktier via bolag
Sharam Rahi är vice VD för Fastighets AB Balder

Sharam Rahi

Vice VD
Född
1973
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Grundskola
Aktieinnehav i Balder
737 822 B-aktier och 788 978 B-aktier via bolag
Petra Sprangers är HR-chef på Fastighets AB Balder

Petra Sprangers

HR chef
Född
1965
Anställd sedan
2007
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
300 B-aktier
Benny Ivarsson är fastighetschef på Fastighets AB Balder

Benny Ivarsson

Fastighetschef
Född
1955
Anställd sedan
2006
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Aktieinnehav i Balder
11 474 B-aktier och 11 720 B-aktier via bolag

Jesper Mårtensson

Tillförordnad CFO
Född
1974
Anställd sedan
2015
Utbildning och erfarenheter
Ekonomie magisterexamen
Aktieinnehav i Balder
2 030 B-aktier
Bengt Kron, Revisor Fastighets AB Balder

Bengt Kron

Revisor, Öhrlings PwC
Född
1965
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 8 maj 2019 för tiden fram till årsstämman 2023.