Du är här

Ledning och revisorer

Balders ledningsgrupp består av sex personer. Intill redovisas nuvarande ledningsgrupp; när de anställdes, utbildning, deras befattning samt aktieinnehav i Balder per den 31 december 2016.

Erik Selin, Fastighets AB Balder

Erik Selin

VD
Född
1967
Anställd sedan
2006
Utbildning
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
10 500 B­-aktier och 500 preferensaktier samt 8 309 328 A­-aktier och 57 200 400 B-­aktier via bolag
Sharam Rahi, Fastighets AB Balder

Sharam Rahi

Vice VD
Född
1973
Anställd sedan
2005
Utbildning
Grundskola
Aktieinnehav i Balder
737 822 B-­aktier samt 788 978 B­-aktier och 20 000 preferensaktier via bolag
Magnus Björndahl, Balder, Fastighets AB Balder

Magnus Björndahl

Ekonomidirektör
Född
1957
Anställd sedan
2008
Utbildning
Civilekonom
Aktieinnehav i Balder
31 000 B-aktier
Marcus Hansson, Balder, Fastighets AB Balder

Marcus Hansson

Finanschef
Född
1974
Anställd sedan
2007
Utbildning
Civilekonom
Aktieinnehav i Balder
156 500 B-aktier
Petra Sprangers, Fastighets AB Balder

Petra Sprangers

HR chef
Född
1965
Anställd sedan
2007
Utbildning
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
300 B-aktier
Benny Ivarsson, Fastighets AB Blader

Benny Ivarsson

Fastighetschef
Född
1955
Anställd sedan
2006
Utbildning
Civilekonom
Aktieinnehav i Balder
11 474 B­-aktier och 8 500 preferensaktier samt 12 720 B­aktier via bolag
Bengt Kron, Revisor Fastighets AB Balder

Bengt Kron

Revisor Öhrlings PwC
Född
1965
Vald till årsstämman 2019.