Du är här

Södra Ryd, Skövde

Under 2016 startades ett arbete kring områdesutveckling i Södra Ryd, Skövde.

Samtliga aktörer i stadsdelen bjöds då in till ett stormöte. Syftet var att identifiera väsentliga frågor för stadsdelen att prioritera. Balder, med sina erfarenheter av liknande områden, blev tidigt en part i styrgruppen för detta utvecklingsarbete.  Exempel på övriga representanter i styrgruppen är Skövde kommun, andra lokala fastighetsägare, skolan, fritidsgården, lokala näringslivet, polisen och lokala föreningar. Balder bidrar framförallt genom våra medarbetares tid och kompetens samt i vissa fall med ekonomiska medel för att främja utvecklingen. Balder upplever att den samverkan som etablerats mellan lokala aktörer är mycket positiv och viktig för framtiden.

Exempel på genomförda aktiviteter sedan initiativet startades: 

  • Fyra stycken trygghetsvärdar har anställts i området. 
  • Två stycken områdespoliser är stationerade i stadsdelen. 
  • Trygghetsvandringar med boende och polis har startats.
  • Konstprojekt för unga tjejer i området har genomförts.
  • Bry-dig-kväll i Södra Ryd centrum har genomförts samt medverkan vid outdoor-festival. 
  • Sommarjobbare med lokal anknytning har anställts.
  • Fotbollsskola för barn i samarbete med Skövde KIK har genomförts.
  • Sponsring och stöttning av det lokala fotbollslaget FC Skövde. 
  • Städa-projekt i samarbete med skolan, då ungdomar plockar skräp i området, har genomförts. 
  • Odlingsprojekt i samarbete med ABF och fastighetsägarna har genomförts i området.

Hållbarhet i Södra Ryd, Skövde. Fastighets AB Balder

Hållbarhet i Södra Ryd, Skövde. Fastighets AB Balder