Du är här

Frågor och svar för dig som hyr bostad

Här har vi samlat våra vanligaste inkommande frågor som uppstår för dig som bostadshyresgäst.

Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta Balders kundservice.

Jag upplever att det är kallt i min lägenhet, är något fel?

Vi eftersträvar alltid en inomhustemperatur runt 20–22 grader. Temperaturen i din lägenhet justeras efter aktuell utetemperatur.

​​​Värmesystemet i huset ska tillsammans med ventilationen skapa ett bra inomhusklimat i din lägenhet. Luften tas in i din lägenhet via ventiler, om luftcirkulationen störs, till exempel om en ventil täpps igen, uppstår ett undertryck i din lägenhet. Detta kan i sin tur resultera i att luft sugs in genom dörrspringor, brevinkast och andra otäta ställen vilket leder till kallt drag i lägenheten.

Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet. Täck inte heller för termostaten eftersom den då känner av en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

Vad du kan göra ifall det är kallt i din lägenhet

Kontrollera att luften kan cirkulera. Täck inte för elementen och termostaten med möbler, tjocka gardiner eller elementskydd.

Se till att ventilerna är öppna och rena. Dina ventiler i lägenheten som släpper in tilluft kan vara placerade vid elementet, vid fönstret eller på väggen i din lägenhet. Samtliga ventiler behöver vara öppna och rena för att ventilationen ska fungera och sprida värmen i lägenheten.

Temperaturen i en lägenhet kan variera beroende på utomhustemperaturen och värmesystemet i en fastighet kan behöva några dagar att anpassa sig till kallare väder. Om du ska mäta temperaturen i lägenheten så använder du en termometer, gärna digital, som du placerar mitt i rummet, 1 meter över golv och en bit in i rummet. Om din temperatur visar under 20°C flera dagar i rad så gör en serviceanmälan på vår kundportal Mitt Balder.

Observera att vid ett hastigt omslag till en kallare utomhustemperatur kan det ta ett tag för värmesystemet att komma ikapp.

Elementen är svala nedtill 

Att elementet är lite svalare nedtill och lite varmare upptill har att göra med hur värmen cirkulerar i elementet och är helt normalt.

Elementen är kalla

Elementen kan tillfälligt vara kalla även på vintern. Termostaten på elementet känner av inomhustemperaturen och reglerar den löpande. Det är därför du kan känna att elementen är kalla trots att det är minusgrader ute. Det kan även bero på att utomhustemperaturen precis skiftat, då det tar någon timme för värmesystemet att komma ikapp.

Det är kallt vid golv, dörrar, fönster och i hörn

Det kan vara lite kallare vid golv, dörrar, fönster och i hörn på grund av hur huset är byggt. Det kan också bero på att tätningslisterna är dåliga eller saknas. I så fall, lägg in ett serviceärende via Mitt Balder.

Det är kallare i min lägenhet på natten

Vi sänker inte temperaturen på natten. Att det kan kännas lite kyligare kan bero på att lampor, TV, spis, datorer och andra värmealstrande apparater är avstängda.

Vad ska jag tänka på för att ha en god inomhusmiljö i min lägenhet?

God ventilation är en förutsättning för att ha ett bra klimat inomhus och viss luftomsättning måste finnas. Det måste vara en balans mellan tilluften och frånluften i en bostad. Tilluften tas oftas in genom ventiler vid fönster och frånluften sugs oftast ut genom ventiler i kök och badrum. När du ska rengöra en frånluftventil är det viktigt att inte ändra inställningen på hur mycket ventilen ska vara öppen. Skruva aldrig helt av den så kallade "tallriken", sätt någon form av markering på både den fasta och rörliga delen så får du tillbaka "tallriken" på samma sätt som innan rengörningen.

Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten är det viktigt att hålla ventiler rena och inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Systemet rubbas och följden blir att luften istället tränger in på andra ställen, som exempelvis brevlådeinkastet och otätheter mellan fönster och karm. Luft som tar sig in på detta sätt kan upplevas som obehaglig. Luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut den gamla. Vädra kort och effektivt. 

Vad gäller vid hyresinbetalningar?

Alla hyresgäster betalar hyran i förskott, betalningen ska vara inne senast den sista bankdagen varje månad. Det innebär att hyran för april ska vara oss tillhanda sista vardagen i mars. Hyresavier skickas till dig fyra gånger per år, i början av varje kvartal, och innehåller 3 stycken avier med olika förfallodatum. Var noga med att ange rätt betalningsinformation så hyresavgiften registreras på rätt månad.

Första hyresinbetalningen ska vara betald innan du får tillträde till lägenheten.

Inbetalning

Vi erbjuder flera olika sätt att betala in hyran: Hyresavi som skickas till din adress, autogiro och e-faktura.

Vad ingår i hyran?

I ditt hyresavtal ser du vad som ingår i din hyresavgift när det rör lägenhetens storlek, extra utrymmen och så vidare. Utöver det som anges i hyresavtalet räknas även andra saker in i hyresavgiften.

 • Värme och vatten (ifall inget annat anges i ditt hyresavtal)
 • Löpande underhåll och reparation av din lägenhet, omfattar inte reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfälligt underhåll
 • Sophantering
 • Trappstädning
 • Snöröjning och gräsklippning på allmänna ytor
 • Kabel-TVs basutbud ifall inget annat anges i hyresavtal
 • Kyl, frys, spis, fasta armaturer och eventuell annan fast inredning i lägenheten
 • Brandvarnare, du som hyresgäst ansvarar för att brandvarnaren fungerar

I hyresavgiften ingår inte underhåll av installationer som du som hyresgäst själv lagt till. Det ingår inte förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batterier till brandvarnare och säkringar till proppskåp. Hyresgäster ansvarar för rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i exempelvis kyl.

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Det är viktigt att alltid betala hyran i tid, annars kan det uppstå onödiga kostnader och finns en risk för att du blir av med din bostad. Ifall hyran inte betalas eller kommit in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar.

Som hyresgäst är det alltid ditt ansvar att kontrollera att hyran blir betald, oavsett om du valt att betala via autogiro, e-faktura eller hyresavi. Du hittar dina obetalda hyresavier och betalningshistorik på Mitt Balder.

Hur betalar jag med autogiro?

Med autogiro kan du känna dig trygg med att din betalning är både korrekt och i tid. Det du behöver ha koll på är att beloppet finns tillgängligt på ditt bankkonto vid förfallodagen. Skulle det inte finnas täckning på kontot är det ditt ansvar att säkerställa att hyran betalas in på annat sätt.

Är du förstahandshyresgäst hos oss kan du ansöka om autogiro för månadshyran. Du ansöker enklast via våra formulär som du signerar med BankID.  

Hur betalar jag med e-faktura?

Som bostadshyresgäst har du möjlighet att betala din hyra via e-faktura. Det är ett bra alternativ då den går direkt till din bank med alla nödvändiga uppgifter, du behöver bara granska och godkänna betalningen.

Anmälan till e-faktura

Du gör anmälan via din internetbank genom att lägga till "Fastighets AB Balder" som betalningsmottagare. För att du ska kunna anmäla ditt konto till e-faktura behöver du stå som kontraktsinnehavare, din anmälan kommer omfatta alla kontrakt du har med oss. Efter det är aktiverat får du de första e-fakturorna vid nästa kvartalsavisering.

Avanmälan e-faktura

Avanmälan gör du via din internetbank.

Min hyresavi är borta, hur får jag en ny?

Alla dina hyresavier finns på Mitt Balder. Där kan du se viktig information om din hyresavi, så som sista betalningsdatum, OCR-nummer och belopp.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta ditt närmsta lokalkontor här.

Vad innehåller mitt hyresavtal?

Ditt hyresavtal innehåller viktig information om din bostad.

Exempel på vad ditt hyresavtal innehåller

 • Allmänna hyresvillkor
 • Storlek (m²)
 • Hyreskostnad
 • Vad som ingår i hyran

Har du frågor om ditt hyresavtal, kontakta ditt lokalkontor.

Vad behöver jag tänka på innan jag flyttar in?

Grattis till din nya bostad! I samband med att du flyttar in finns det en del saker som du bör tänka på innan.

Inbetalning av hyra

Första hyran ska vara betald innan du får tillträde. Vi rekommenderar att du ansöker om autogiro eller e-faktura för att förenkla hanteringen av fakturor.

Teckna abonnemang

Elavtal

För att du ska ha el behöver du i förväg teckna två olika avtal, ett för elnät samt ett för elhandel.

TV och internet

Utbud av TV-kanaler och internetleverantör varierar sig inom vårt fastighetsbestånd. Vad som gäller i din fastighet finns det ofta information om i trapphuset, du kan också ta kontakt med ditt lokalkontor för att få mer information om vilka leverantörer som finns tillgängliga i din nya bostad.

Försäkring

Om olyckan är framme så är det bra att ha en giltlig hemförsäkring. Du kan annars bli ersättningsskyldig för eventuella skador du orsakat eller inte få ersättning vid exempelvis inbrott.

Glöm inte att göra flyttanmälan!

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Gå igenom lägenheten

Innan du flyttar in dina möbler och saker rekommenderar vi att du går igenom lägenheten. Vi genomför alltid en slutbesiktning med tidigare hyresgäst där vi upprättar ett protokoll, dokumentera eventuella skador om de inte finns dokumenterade där. Annars finns det risk att du blir ersättningsskyldig för dessa skador vid utflyttning.

När du flyttar möbler och andra tunga saker, var försiktig så att det inte blir skador på exempelvis golv eller väggar.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Du kan säga upp ditt hyresavtal via Mitt Balder. För att logga in behöver du BankID.

Det går att skriftligen säga upp din bostad genom att skriva ut och fylla vår uppsägningsblankett som du sedan postar eller lämnar till ditt närmsta lokalkontor. För att säkerställa att din uppsägning kommer in till oss bör du skicka uppsägningen som rekommenderat brev. Vi registrerar och datumstämplar din uppsägning det datum vi fått den skriftligt oss tillhanda.

Ifall du har ett gemensamt hyreskontrakt behöver även den andra parten signerat för att uppsägningen ska vara giltlig.

Uppsägningstid

Efter vi tagit emot och registrerat din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig med mer information om din uppsägning. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader så var ute i god tid för att undvika dubbla hyror. För att din uppsägning ska börja löpa från månadens första dag måste din uppsägning ha registrerats av oss senast den sista dagen i månaden innan.

Exempel 1:
Din uppsägning blir mottagen och registrerad den 31 januari. Uppsägningstid är under februari, mars och april med avflyttning senast den 30 april.

Exempel 2:
Din uppsägning blir mottagen och registrerad den 2 februari. Uppsägningstid är under mars, april och maj med avflyttning senast den 31 maj.

Visning av lägenhet

Under uppsägningstiden kan vi komma att be dig visa lägenheten för andra som är intresserade av lägenheten. Tänk på att du har skyldighet att visa lägenheten, skulle du ha förhinder kan du behöva be någon annan att visa den i ditt ställe.

Besiktning av lägenhet

Förbesiktning

I nära anslutning till uppsägningen genomför vi en förbesiktning, ofta i samband med att vi bekräftar din uppsägning. Det är viktigt att du deltar på förbesiktningen så vi kan gå igenom lägenheten gemensamt, detta för att du ska ha möjlighet att återställa eventuella skador som kan ha uppstått under din hyrestid. Ombesiktning kan komma att ske cirka 1 månad innan utflyttning för att se ifall skador har återställts.

Avflyttningsbesiktning

Innan du flyttar genomför vi en avflyttningsbesiktning. Under besiktningen går en representant på Balder igenom lägenheten tillsammans med dig för att bedöma skicket på lägenheten vid utflyttning jämfört med skicket vid inflyttning. Ett utflyttningsprotokoll upprättas under avflyttningsbesiktningen. Vid frågor om besiktningen, vänd dig till ditt lokalkontor.

Inför avflyttningsbesiktningen ska lägenheten vara flyttstädad och tömd, det gäller även förråd, uteplats, balkong och andra ytor som hör till din lägenhet. All utrustning som exempelvis dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, skåp, takkontakter, brandvarnare etc. ska finnas i lägenheten. Om vi under besiktningen bedömer att lägenheten har skador eller ett onormalt slitage kommer du debiteras för återställningen.

Överlämning av nycklar

Senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut ska samtliga nycklar lämnats till ditt lokalkontor. Glöm inte eventuella taggar, samt nycklar till tvättstuga, garage och förråd. Skulle du ha tappat bort nycklar eller inte lämnat in dem i tid kommer du behöva stå för kostnaden för eventuellt låsbyte.

Glöm inte att göra flyttanmälan!

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Om du som förstahandshyresgäst har påtagliga skäl att inte använda lägenheten under en tidsbegränsad period och skäl till att behålla behålla ditt förstahandskontrakt under tiden kan du ansöka om att hyra ut lägenheten i andrahand. Huvudregeln i hyreslagen är att du som hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke och uthyrningen får inte innebära påtaglig olägenhet för oss som hyresvärd för att få hyra ut i andrahand.

Vi behöver en skriftlig ansökan från dig, en sådan blankett finner du här. Var ute i god tid och räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor. Det är inte tillåtet att hyra ut andrahand under en uppsägningstid.

Om det gäller arbete eller studier på annan ort, ska orten ligga längre bort än vad som kan anses vara normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka 8-10 mil och en restid som överstiger 1 ½ timme per dag, enkel väg. Gällande provsamboende godkänner vi max 1 år och det är inkluderat uppsägningstiden som i normalfallet är 3 månader.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst är ansvarig både ekonomiskt och juridiskt under andrahandsuthyrningen. Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om att det inte finns någon möjlighet att överta en lägenhet som sägs upp av dig utan att uthyrningen är under en begränsad tid.

Om du säger upp en lägenhet som är uthyrd i andrahand måste antingen du eller andrahandshyresgästen visa lägenheten för tilltänkt hyresgäst, därför är det viktigt att du stämmer av vem av er som ska visa under uppsägningstiden. Ditt namn, telefonnummer och e-post som anges på uppsägningen kommer att lämnas ut till intressenter för visning av lägenheten.

Får jag hyra ut min hyresrätt via Airbnb?

För all andrahandsuthyrning behöver du ha ett skriftligt tillstånd från Balder, det gäller även korttidsuthyrning via tjänster som Airbnb och Blocket. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten blir förverkad och att du blir av med din hyresrätt.

Även om du generellt sett inte behöver ett tillstånd från Balder för att få ha en inneboende finns det flera saker du bör ha i åtanke. Din uthyrning får inte likna en hotellverksamhet där du hyr ut till många olika människor under korta perioder. Uthyrningen får inte heller medföra olägenheter för oss som hyresvärd eller andra boende, till exempel i form av spring i huset av personer som är okända för dina grannar, skador i fastigheten eller kraftigt ökat slitage i lägenheten. Du riskerar att förverka din hyresrätt om du tar ut för hög hyra, det gäller även om du hyr ut till inneboende.

När du hyr ut din lägenhet eller har en inneboende är du fortfarande ansvarig för lägenheten och alla som vistas i den. Skulle det uppstå skador eller kraftigt ökat slitage är det du som ansvarar för reperationen.

Får jag göra ett lägenhetsbyte?

Om du kan visa att det finns beaktansvärda skäl för att byta din lägenhet mot en annan lägenhet och att tilltänkt hyresgäst uppfyller samtliga krav i vår uthyrningspolicy är det möjligt att göra ett lägenhetsbyte.

Handläggningen sker i samråd med den andra partens hyresvärd. När vi har en komplett ansökan tar det runt 2 månader innan inflyttning kan ske. Blankett för att ansöka om byte av lägenhet finns här.

Ihop med ansökan ska sanningsförsäkran undertecknas av båda parter. Vi följer hyresnämndens gällande praxis och verkar för en sund och ärlig bostadsmarknad. Detta innebär t.ex. att vi inte godkänner byte vid köp av bostadsrätt eller villa.

Till ansökan ska bytesparten bifoga personbevis, arbetsgivarintyg inklusive löneuppgift alternativt pensionsbesked, studieintyg/a-kassabesked och kopia på nuvarande hyreskontrakt. När allt är godkänt mellan fastighetsägarna är det slutligen en besiktning som ska göras. Efter det kvarstår kontraktskrivning. Din uppsägning i samband med lägenhetsbytet har du redan undertecknat i samband med ansökan så du behöver inte komma till kontoret igen.

Posta eller lämna en komplett ansökan till ditt närmsta lokalkontor.

Hur registrerar jag mig på Mitt Balder?

Mitt Balder är vår hyresgästportal och endast de som är hyresgäster hos Balder har ett konto. Vi har ingen intern kö för bostäder, utan alla lägenheter blir förmedlade via HomeQ.

Bostadshyresgäster loggar in med BankID, ditt konto blir aktiverat i samband med att ditt kontrakt börjar att gälla.

Hyr du lokal, ta kontakt med din kontakt på Balder så får du hjälp med att sätta upp ett konto.

Hur felanmäler jag på Mitt Balder?

På Mitt Balder kan du som hyresgäst, när som helst på dygnet, registrera en felanmälan. På sidan ”Serviceanmälan” beskriver du ditt ärende. När du är klar trycker du på ”Skicka” så hamnar ditt ärende direkt i din fastighetsskötares telefon.

Varför behöver jag en hemförsäkring?

Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba dig när du minst anar det. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du har orsakat i fastigheten, både i din lägenhet, i allmänna utrymmen eller hos dina grannar. Därför är det viktigt att ha en hemförsäkring, kontrollera att den är giltlig samt vad och vilka den täcker.

Exempel 1:
Om din tvättmaskin läcker och leder till fuktskador i din lägenhet samt hos grannen nedanför kan du bli ersättningsskyldig för skadorna.

Exempel 2:
Ifall ditt barn skjuter en boll och krossar ett eller flera fönster kan du bli ersättningsskyldig för skadorna.

Exempel 3:
Skulle det bli inbrott i ditt förråd kan du få ersättning för de stulna sakerna ifall du har en försäkring.

Har du ingen försäkring bör du omgående teckna en sådan. För mer information om hemförsäkring, läs mer hos Konsumenternas.

Något är fel i min lägenhet, hur gör jag en felanmälan?

På Mitt Balder kan du som hyresgäst, när som helst på dygnet, registrera en felanmälan. På sidan ”Serviceanmälan” beskriver du ditt ärende. När du är klar trycker du på ”Skicka” så hamnar ditt ärende direkt i din fastighetsskötares telefon.

Vid akuta fall, ring vår kundservice direkt på 0774-49 49 49

Akut hjälp kan vara avloppsstopp, stopp i hissen, översvämning eller en helt strömlös lägenhet. Tänk på att en dålig TV-bild inte är akut och därför föranleder en jourutryckning.

Jag har ohyra i min lägenhet, hur går jag tillväga?

Småkryp, ohyra och skadedjur – kärt barn har många namn som man brukar säga. Om du upptäcker ohyra i lägenheten eller i ditt förråd är du som hyresgäst skyldig att omedelbart anmäla detta till oss. Detta kan du lättast göra på Mitt Balder under ”Serviceanmälan”. Ärendena kommer sedan att behandlas direkt av Anticimex. På deras hemsida Anticimex.se kan du läsa mer om deras tjänster och få tips om vad man ska vara uppmärksam på.

Ohyra i de gemensamma utrymmena i fastigheten är hyresvärdens ansvar. Anmäl gärna ohyra i de gemensamma utrymmena på Mitt Balder under ”Serviceanmälan” så att vi blir medvetna om problemet.

Upptäcker du skador på ett lösöre, t.ex. en tröja, kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Jag saknar brandvarnare i min lägenhet, hur går jag tillväga för att få en?

Vi strävar efter att tillhandahålla brandvarnare till alla våra hyresgäster, saknar du en brandvarnare är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0774-49 49 49

Ger brandvarnaren ifrån sig ett pipande ljud är det dags att byta batterier, du som hyresgäst ansvarar själv för bytet.  

Vad är en HEM-lägenhet?

HEM är en produkt vi tagit fram för att kunna erbjuda en nybyggd standard i äldre lägenheter.

Vad som finns i en HEM-lägenhet

Genomgående för bostaden är stilsäkra och hållbara materialval. Alla väggar är ljust målade och matchar den vackra och slittåliga ekparketten – självklart finns det även flera eluttag i varje rum.

Kök

 1. Ergonomisk arbetsbänk i laminat som är lätt att torka av
 2. Moderna vitvaror
 3. Källsorteringslådor under diskhon
 4. Kakel som stänkskydd
 5. LED-spotlights under överskåp för bra punktbelysning

Badrum

 1. Helkaklade badrumsväggar och klinkergolv med elgolvvärme
 2. Modern badrumsinredning och spegel med LED-belysning
 3. Duschvägg i glas
 4. Handdukstork
 5. Tvättmaskin och torktumlare ifall utrymme finns

Hall

 1. Säkerhetsdörr med tittöga
 2. Klinkergolv
 3. Hatthylla
 4. Skjutdörrsgarderob ifall utrymme finns

Vilka tillval kan jag göra i min bostad?

Som hyresgäst kan du själv påverka standarden på ditt boende genom tillval. Vi erbjuder flera olika tillval för att höja standarden i din bostad, bland annat säkerhetsdörr, ugn med varmluftsugn och mer.

Beställa tillval

Du beställer tillval genom Mitt Balder där du kan se vilka tillval som finns tillgängliga samt vad det kostar. Du kan också få mer information gällande tillval genom att kontakta ditt lokalkontor. Endast personer som står på kontraktet för beställa tillval. Är ni två personer på kontraktet behöver beställningen signeras av bägge parter.

Kök och säkerhetsdörr

Efter din beställning

När vi tagit emot din beställning kontrollerar vi att tillvalet fungerar i din lägenhet, det kan bli nekat ifall det skulle påverka bostadens funktion negativt. Även personer med innestående skuld eller historik av flera sena inbetalningar kan bli nekade att beställa tillval – det kan ändras ifall god betalningsförmåga går att uppvisa.

Blir din beställning godkänd återkommer vi med mer information om när tillvalet kan installeras. Tillvalsprodukten tillhör bostaden, det är alltså inget du får ta med vid en eventuell flytt.

Tillval är en standardhöjande åtgärd

Då tillval innebär att bostaden får en standardhöjning så ökar bostadens grundhyra. Vad den nya kostnaden blir får du information om i samband med beställningen.

De tillval vi erbjuder är framtagna med särskild hänseende till miljö, funktion och form.

Får jag måla och tapetsera i min lägenhet?

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Men det hindrar inte att du själv, på egen bekostnad, ser över dina väggar. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig för slarv, olämpligt material eller extrem färgsättning. Att måla direkt på en tapet anses inte vara fackmannamässigt. Ta gärna kontakt med förvaltaren alternativt förvaltningsassistenten om du vill ha råd och tips.

Hur gör jag för att installera tvätt- eller diskmaskin?

Hos Balder kan du som hyresgäst själv påverka standarden på ditt boende genom våra olika tillvalslösningar. På Mitt Balder kan du läsa mer om vilka tillval vi kan erbjuda dig.

I en del lägenheter finns det möjlighet att installera egen tvätt- och/eller diskmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt. Kontakta din fastighetsskötare för rådgivning innan du utför åtgärden. Kom ihåg att det är du som är hyresgäst som är ansvarig för din tvätt- och diskmaskin. Är maskinen felaktigt inkopplad kan det orsaka störningar i hela huset.

Min granne har fest under veckodagarna, hur anmäler jag en störning?

Om du upplever att din granne stör är det alltid bäst att försöka prata med grannen om störningen, det brukar lösa problemet i de flesta fall. Om det känns obekvämt kontaktar du din förvaltare eller förvaltningsassistent alternativt vår kundservice på 0774-49 49 49

Hyresvärden meddelar grannen som då får kännedom om problemet och en chans att bättra sig. Vid upprepande störningar riskerar den störande grannen att bli uppsagd.

Utdrag ur Jordbalken Kapitel 12:

”När hyresgästen använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. 

Om det förekommer störningar i boendet, ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningar omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna”.

Varför får jag inte lov att placera föremål i trapphuset?

Inga privata föremål får placeras i det gemensamma trapphuset eller i några andra allmänna utrymmen. Dessa föremål ger en ökad risk för brand, förhindrar utrymningsvägar, försvårar framkomlighet för räddningstjänsten om faran är framme. Din egen dörrmatta placerar du på insidan av din lägenhetsdörr med tanke på brandrisken och städningen i trapphuset. Barnvagn och cykel förvaras i respektive förråd eller i specifikt utrymme avsett för barnvagnar och cyklar.

Får jag grilla på min balkong eller uteplats?

Att det är härligt att grilla är vi många som tycker, men det gäller att göra det på ett säkert sätt och så att man inte stör sin omgivning. För brandsäkerheten och med hänsyn och respekt gentemot dina grannar är det därför inte tillåtet att grilla på balkong eller uteplats. 

Jag har fått information om att Bahnhof blir ny TV- och internetleverantör, vad innebär det?

Bahnhof blir ny TV- och internetleverantör i utvalda Balderhus​. Information om vilka hyresgäster som omfattas och de nya tjänsterna hittar du här.