Du är här

Frågor och svar för dig som hyr bostad

Här har vi samlat våra vanligaste inkommande frågor som uppstår för dig som bostadshyresgäst.

Finner du inte svaret på din fråga nedan eller önskar personlig service är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0774-49 49 49 eller maila oss på kundservice [at] balder.se

Vad ska jag tänka på för att ha en god inomhusmiljö i min lägenhet?

God ventilation är en förutsättning för att ha ett bra klimat inomhus och viss luftomsättning måste finnas. Det måste vara en balans mellan tilluften och frånluften i en bostad. Tilluften tas oftas in genom ventiler vid fönster och frånluften sugs oftast ut genom ventiler i kök och badrum. När du ska rengöra en frånluftventil är det viktigt att inte ändra inställningen på hur mycket ventilen ska vara öppen. Skruva aldrig helt av den så kallade "tallriken", sätt någon form av markering på både den fasta och rörliga delen så får du tillbaka "tallriken" på samma sätt som innan rengörningen.

Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten är det viktigt att hålla ventiler rena och inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Systemet rubbas och följden blir att luften istället tränger in på andra ställen, som t.ex. i brevlådeinkastet och otätheter mellan fönster och karm. Luft som tar sig in på detta sätt kan upplevas som obehagligt drag. Luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut den gamla. Vädra kort och effektivt. 

Jag upplever att det är kallt i min lägenhet, är något fel?

Vi eftersträvar alltid en inomhustemperatur runt 20–22 grader. Temperaturen i din lägenhet justeras efter aktuell utetemperatur.

​​​Värmesystemet i huset ska tillsammans med ventilationen skapa ett bra inomhusklimat i din lägenhet. Luften tas in i din lägenhet via ventiler, om luftcirkulationen störs, till exempel om en ventil täpps igen, uppstår ett undertryck i din lägenhet. Detta kan i sin tur resultera i att luft sugs in genom dörrspringor, brevinkast och andra otäta ställen vilket leder till kallt drag i lägenheten.

Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet. Täck inte heller för termostaten eftersom den då känner av en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

Vad du kan göra ifall det är kallt i din lägenhet

  1. Se till att luften kan cirkulera i din lägenhet. Täck inte för elementen med möbler, tjocka gardiner eller elementskydd.
  2. Se till att ventiler som släpper in tilluft är öppna och rena. Dina tilluftsventiler kan vara placerade under eller bakom element, ovanför fönstret, eller på väggen i vardagsrum eller sovrum. Blir ventilerna igensatta kan det göra att det blir kallare hos dig och dina grannar.
  3. Mät inomhustemperaturen med en bra termometer, gärna digital, som du ställer mitt i rummet, 1,5 meter över golvet, till exempel på ett bord.

Har du följt stegen ovan och inomhustemperaturen ligger under 20–22 grader, skapa ett serviceärende via Mitt Balder.

Observera att vid ett hastigt omslag till en kallare utomhustemperatur kan det ta ett tag för värmesystemet att komma ikapp.

Elementen är svala nedtill 

Att elementet är lite svalare nedtill och lite varmare upptill har att göra med hur värmen cirkulerar i elementet och är helt normalt.

Elementen är kalla

Elementen kan tillfälligt vara kalla även på vintern. Termostaten som sitter på elementet känner av när det är 20 C° i lägenheten. Det är därför du kan känna att elementen är kalla trots att det är minusgrader ute. Det kan även bero på att utomhustemperaturen precis skiftat, då det tar någon timme för värmesystemet att komma ikapp.

Det är kallt vid golv, dörrar, fönster och i hörn

Det är ofta lite kallare vid golv, dörrar, fönster och i hörn på grund av hur huset är byggt. Det kan också bero på att tätningslisterna är dåliga eller saknas. I så fall, lägg in ett serviceärende via Mitt Balder.

Det är kallare i min lägenhet på natten

Vi sänker inte temperaturen på natten. Att det kan kännas lite kyligare kan bero på att lampor, TV, spis, datorer och andra värmealstrande apparater är avstängda.

Får jag lov att byta min lägenhet med en annan hyresgäst?

Ja, om du kan visa att det finns beaktansvärda skäl för att byta din lägenhet mot en annan lägenhet och att tilltänkt hyresgäst uppfyller samtliga krav som anges i uthyrningspolicy.

Handläggningen sker i samråd med den andra partens hyresvärd. När vi har en komplett ansökan tar det runt 2 månader innan inflyttning kan ske. Blankett, ansökan om byte av lägenhet finns här.
 
Ihop med ansökan ska sanningsförsäkran undertecknas av båda parter. Vi följer hyresnämndens gällande praxis och verkar för en sund och ärlig bostadsmarknad. Detta innebär t.ex. att vi inte godkänner byte vid köp av bostadsrätt eller villa. 
 
Till ansökan ska bytesparten bifoga personbevis, arbetsgivarintyg inklusive löneuppgift alternativt pensionsbesked, studieintyg/a-kassabesked och kopia på nuvarande hyreskontrakt. När allt är godkänt mellan fastighetsägarna är det slutligen en besiktning som ska göras. Efter det kvarstår kontraktskrivning. Din uppsägning i samband med lägenhetsbytet har du redan undertecknat i samband med ansökan så du behöver inte komma till kontoret igen. 
 
Posta eller lämna en komplett ansökan till ditt närmsta lokalkontor.

Jag behöver hyra ut min lägenhet i andrahand, vad är det som gäller?

Om du som förstahandshyresgäst har påtagliga skäl att inte använda lägenheten under en tidsbegränsad period och skäl till att behålla behålla ditt förstahandskontrakt under tiden kan du ansöka om att hyra ut lägenheten i andrahand. Huvudregeln i hyreslagen är att du som hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke och uthyrningen får inte innebära påtaglig olägenhet för oss som hyresvärd för att få hyra ut i andrahand.

Vi behöver en skriftlig ansökan från dig, en sådan blankett finner du här. Var ute i god tid och räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor. Det är inte tillåtet att hyra ut andrahand under en uppsägningstid.

Om det gäller arbete eller studier på annan ort, ska orten ligga längre bort än vad som kan anses vara normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka 8-10 mil och en restid som överstiger 1 ½ timme per dag, enkel väg. Gällande provsamboende godkänner vi max 1 år och det är inkluderat uppsägningstiden som i normalfallet är 3 månader.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst är ansvarig både ekonomiskt och juridiskt under andrahandsuthyrningen. Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om att det inte finns någon möjlighet att överta en lägenhet som sägs upp av dig utan att uthyrningen är under en begränsad tid.

Om du säger upp en lägenhet som är uthyrd i andrahand måste antingen du eller andrahandshyresgästen visa lägenheten för tilltänkt hyresgäst, därför är det viktigt att du stämmer av vem av er som ska visa under uppsägningstiden. Ditt namn, telefonnummer och e-post som anges på uppsägningen kommer att lämnas ut till intressenter för visning av lägenheten.

Jag ska studera utomlands, får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Du som kontraktsinnehavare har enligt hyreslagen lov att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Hyresvärdens tillstånd krävs för att få hyra ut i andrahand.  
 
Under blanketter och information finner du ansökan om andrahand, vänligen fyll i och skicka din ansökan i god tid.
 
Tänk på att du som förstahandshyresgäst bär ansvar för att förpliktelser i ditt hyresavtal efterföljs samt att hyran betalas i tid. 
 
Vid olaga andrahandsuthyrning riskerar du som förstahandshyresgäst en uppsägning. 
 
Läs mer om andrahandsuthyrning i Jordbalken kap 12, hyra. 

Är det tillåter att hyra ut sin bostad genom tjänster som förmedlar korttidsuthyrning, som exempelvis Airbnb?

Det har blivit allt vanligare att hyra ut sin bostad genom tjänster som förmedlar korttidsuthyrning, som exempelvis AirBnb. Men uthyrningsformen ska betraktas som en vanlig andrahandsuthyrning, vilket kräver fastighetsägarens tillstånd.

Att hyra ut sin lägenhet veckovis eller per dag är inte att betrakta som ett legitimt skäl vilket innebär att den här typen av uthyrning strider mot lagens regler. En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att vår hyresgäst då blir av med sin hyresrätt.

Enligt lag ska fastighetsägaren bevilja en andrahandsuthyrning om hyresgästen kan ange godtagbara skäl, exempelvis arbete eller studier på annan ort, provsamboende eller uthyrning till närstående.

Om man som hyresgäst hyr ut sin bostad (även med fastighetsägarens tillstånd) till hyresgäster som exempelvis skapar störningar i fastigheten, riskerar förstahandshyresgästen att få så kallade störningsanmärkningar. Är störningarna så omfattande att boendemiljön för fastighetens övriga hyresgäster försämras kan det leda till att man går miste om bostaden.

Jag behöver flytta, hur går jag tillväga för att säga upp min lägenhet?

Uppsägningen av din lägenhet/parkering/förråd/garage sker antingen via Mitt Balder eller skriftligen till oss. Om du väljer att göra det skriftligen fyller du i vår egen blankett för uppsägning eller signera på baksidan av ditt hyreskontrakt. Posta sedan eller lämna din uppsägning till ditt närmsta lokalkontor.

Efter mottagen och registrerad uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig innehållande mer information om din uppsägning.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Vad händer när jag har sagt upp min lägenhet?

Hyresvärden har underhållsansvaret för lägenheten och hyresgästen har en vårdplikt. Den första besiktningen som sker är en förbesiktning och den sker strax efter att du har sagt upp lägenheten. Den gör vi för att få kännedom om lägenhetens skick och eventuella skador i lägenheten som behöver åtgärdas. Om det är skador orsakade av dig och som du vill åtgärda, gör vi en ombesiktning cirka 1 månad innan du flyttar ifrån lägenheten. 

Under uppsägningstiden måsta tilltänkta hyresgäster ha möjlighet att titta på lägenheten och därför är du skyldig att visa lägenheten. De telefonnummer som står på uppsägningen gällande visning av lägenheten kommer att lämnas ut till intressenter.

Gör en flyttanmälan till din nya bostad i god tid och glöm inte att avsluta dina abbonemang för din gamla lägenhet. 

Om den 1:e infaller på en helgdag, sker avflyttningen första arbetsdagen efter helgdag. När du flyttar ska din lägenhet, förråd och eventuell balkong/uteplats vara väl flyttstädad. Checklista för avflyttningsstädning finns till din hjälp här.

Den sista besiktningen är en funktionsbesiktning, där går fastighetsskötaren igenom lägenheten och ser över så att det inte finns några skador och att lägenheten är väl flyttstädad och därefter återlämnas alla nycklar som hör till lägenheten.

När man flyttar blir det alltid extra skräp och detta får inte slängas i det gemensamma soprummet utan måste köras iväg till närmsta återvinningscentral. 

Hur hanterar Balder Coronaviruset?

Vi tar detta på största allvar och har därför infört nya rutiner för att minska smittspridningen. Vi uppmanar alla våra hyresgäster att ta hand om sig själva och visa hänsyn till era medmänniskor, följ de direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Här hittar du den senast uppdaterade informationen om våra rutiner kring hembesök, besök på våra kontor och visningar av lägenhet.

Hur registrerar jag mig på Mitt Balder?

Klicka här för att komma till startsidan av Mitt Balder. För dig som bostadshyresgäst sker inloggning på Mitt Balder via BankID.

Hur felanmäler jag på Mitt Balder?

På Mitt Balder kan du som hyresgäst, när som helst på dygnet, registrera en felanmälan. På sidan ”Serviceanmälan” beskriver du ditt ärende. När du är klar trycker du på ”Skicka” så hamnar ditt ärende direkt i din fastighetsskötares telefon.

Något är fel i min lägenhet, hur gör jag en felanmälan?

På Mitt Balder kan du som hyresgäst, när som helst på dygnet, registrera en felanmälan. På sidan ”Serviceanmälan” beskriver du ditt ärende. När du är klar trycker du på ”Skicka” så hamnar ditt ärende direkt i din fastighetsskötares telefon.

Vid akuta fall, ring vår kundservice direkt på 0774-49 49 49

Akut hjälp kan vara avloppsstopp, stopp i hissen, översvämning eller en helt strömlös lägenhet. Tänk på att en dålig TV-bild inte är akut och därför föranleder en jourutryckning.

Jag har förlorat min hyresavi, hur går jag tillväga för att få en ny?

På Mitt Balder, under ”Mina avier och kontrakt”, kan du se information om din hyresavi som sista betalningsdatum, OCR-nummer och belopp.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta ditt närmsta lokalkontor här.

Min granne har fest under veckodagarna, hur anmäler jag en störning?

Om du upplever att din granne stör är det alltid bäst att försöka prata med grannen om störningen, det brukar lösa problemet i de flesta fall. Om det känns obekvämt kontaktar du din förvaltare eller förvaltningsassistent alternativt vår kundservice på 0774-49 49 49

Hyresvärden meddelar grannen som då får kännedom om problemet och en chans att bättra sig. Vid upprepande störningar riskerar den störande grannen att bli uppsagd.

Utdrag ur Jordbalken Kapitel 12:

”När hyresgästen använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. 

Om det förekommer störningar i boendet, ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningar omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna”.

Hur betalar jag med autogiro?

Med autogiro kan du känna dig trygg med att din betalning är både korrekt och i tid. Det du behöver ha koll på är att beloppet finns tillgängligt på ditt bankkonto vid förfallodagen. Skulle det inte finnas täckning på kontot är det ditt ansvar att säkerställa att hyran betalas in på annat sätt.

Är du förstahandshyresgäst hos oss kan du ansöka om autogiro för månadshyran. För att ansöka om det behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka till närmaste lokalkontor, här hittar du alla våra blanketter. Efter vi tagit emot och registrerat din autogiroanmälan skickar vi en bekräftelse till dig när den första autogiro-betalningen kommer att dras från ditt konto.

Jag önskar betala min hyra per e-faktura, hur går jag tillväga?

Du har som hyresgäst möjlighet att betala din hyra per e-faktura, ett kostnadsfritt och miljövänligt betalningssätt. En förutsättning för att betala per e-faktura är att du som är ansluten till internetbanken även är kontraktsinnehavare. E-faktura registreras automatiskt för samtliga avtal som du har med oss. Du aktiverar tjänsten direkt i din internetbank genom att söka på Fastighets AB Balder.

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Hyran ska betalas månadsvis i förskott – senast sista vardagen i föregående månad. Exempel: hyran för april ska vara betald senast den sista mars. Om du inte betalar hyran i tid kan du bli tvungen att flytta. Detsamma gäller autogiro där hyran dras direkt från ditt bankkonto till hyresvärdens konto. Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att hyran verkligen betalas.

Om hyran betalas in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar, detta skapar onödiga merkostnader och du kan riskera att bli av med din bostad.

Du kan även se obetalda hyresavier och betalningshistorik på Mitt Balder.

Varför behöver man teckna en hemförsäkring?

Inbrott, brand eller vattenskador kan drabba vem som helst. Du riskerar att bli ersättningsskyldig om exempelvis ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och det blir skador i din lägenhet, i en grannes lägenhet eller på fastigheten i stort. Se till att du har en hemförsäkring. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt källar- eller vindsförråd.

Jag saknar brandvarnare i min lägenhet, hur går jag tillväga för att få en?

Vi strävar efter att tillhandahålla brandvarnare till alla våra hyresgäster, saknar du en brandvarnare är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0774-49 49 49

Ger brandvarnaren ifrån sig ett pipande ljud är det dags att byta batterier, du som hyresgäst ansvarar själv för bytet.  

Varför får jag inte lov att placera föremål i trapphuset?

Inga privata föremål får placeras i det gemensamma trapphuset eller i några andra allmänna utrymmen. Dessa föremål ger en ökad risk för brand, förhindrar utrymningsvägar, försvårar framkomlighet för räddningstjänsten om faran är framme. Din egen dörrmatta placerar du på insidan av din lägenhetsdörr med tanke på brandrisken och städningen i trapphuset. Barnvagn och cykel förvaras i respektive förråd eller i specifikt utrymme avsett för barnvagnar och cyklar.

Jag har ohyra i min lägenhet, hur går jag tillväga?

Småkryp, ohyra och skadedjur – kärt barn har många namn som man brukar säga. Om du upptäcker ohyra i lägenheten eller i ditt förråd är du som hyresgäst skyldig att omedelbart anmäla detta till oss. Detta kan du lättast göra på Mitt Balder under ”Serviceanmälan”. Ärendena kommer sedan att behandlas direkt av Anticimex. På deras hemsida Anticimex.se kan du läsa mer om deras tjänster och få tips om vad man ska vara uppmärksam på.

Ohyra i de gemensamma utrymmena i fastigheten är hyresvärdens ansvar. Anmäl gärna ohyra i de gemensamma utrymmena på Mitt Balder under ”Serviceanmälan” så att vi blir medvetna om problemet.

Upptäcker du skador på ett lösöre, t.ex. en tröja, kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Får jag måla och tapetsera i min lägenhet?

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Men det hindrar inte att du själv, på egen bekostnad, ser över dina väggar. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig för slarv, olämpligt material eller extrem färgsättning. Att måla direkt på en tapet anses inte vara fackmannamässigt. Ta gärna kontakt med förvaltaren alternativt förvaltningsassistenten om du vill ha råd och tips.

Får jag grilla på min balkong eller uteplats?

Att det är härligt att grilla är vi många som tycker, men det gäller att göra det på ett säkert sätt och så att man inte stör sin omgivning. För brandsäkerheten och med hänsyn och respekt gentemot dina grannar är det därför inte tillåtet att grilla på balkong eller uteplats. 

Hur gör jag för att installera tvätt- eller diskmaskin?

Hos Balder kan du som hyresgäst själv påverka standarden på ditt boende genom våra olika tillvalslösningar. På Mitt Balder kan du läsa mer om vilka tillval vi kan erbjuda dig.

I en del lägenheter finns det möjlighet att installera egen tvätt- och/eller diskmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt. Kontakta din fastighetsskötare för rådgivning innan du utför åtgärden. Kom ihåg att det är du som är hyresgäst som är ansvarig för din tvätt- och diskmaskin. Är maskinen felaktigt inkopplad kan det orsaka störningar i hela huset.

Jag har fått information om att Bahnhof blir ny TV- och internetleverantör, vad innebär det?

Bahnhof blir ny TV- och internetleverantör i utvalda Balderhus​. Information om vilka hyresgäster som omfattas och de nya tjänsterna hittar du här.