Du är här

Uthyrningspolicy vid uthyrning av bostäder med statligt investeringsstöd

 • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.

 • Lägenheter tilldelas i turordning, efter köpoäng/kötid.

 • Sökande ska ha en inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg.

Som inkomst räknas följande:

 1. Inkomst genom anställning.
 2. Inkomst genom egen näringsverksamhet
 3. Ålderspension
 4. Studiemedel från CSN
 5. Tillägg
 6. Bidrag
 7. Kapital
 • En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

 • Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av tex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.
 • För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet.
 1. 1 rum och kök, max två personer
 2. 2 rum och kök, max tre personer
 3. 3 rum och kök, max fem personer
 4. 4 rum och kök, max sex personer
 5. 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Relaterad information