Södra Liljedal

Du är här

Visionsbild Södra Liljedal
Visionsbild Södra Liljedal
Trivsamt boende
Trivsamt boende

Omgivning

Enligt Kungälvs översiktsplan ska Kungälvs centrum utvecklas till en blandstad med särskilt hög täthet. Utgångspunkten för planprogrammet har varit ett fördubblat invånarantal i stadskärnan, från 3500 till 7000 personer, för att uppnå visionen. Det innebär ca 2 000 nya bostäder. Kungälv ska vara en unik tillgång i Göteborgsregionen med en tät och levande stadskärna. Stadskärnans identitet präglas av historia och tradition där trivsel, trygghet och tillgänglighet kring mötesplatser och stråk skapar en god livsmiljö. Ca 300 meter från området ligger Fontinberget som är kungälvsbornas populära rekreationsområde med promenadstråk och vackra utsiktsplatser bl. a. från den välkända Kärleksstigen. I området finns motionscentral, elljusspår, motionsspår med varierande längder och Bohusleden passerar genom området. Bohus Fästning är en unik medeltida borg med karaktär och 700 år av nordisk historia bakom sig och är alltid spännande att besöka. Förskolan Floraparken och Ängsblomman ligger på ca 750 respektive 850 meters promenadavstånd från området. Närmaste grundskolor för förskoleklass t.o.m. årskurs 6 är Övre Fontinskolan, på ca 200 m promenadavstånd, och för årskurs 7-9 i Thorildskolan, på ca 540 m promenadavstånd.

Service

Läget i stadskärnan innebär närhet till service och korta avstånd. Närheten till service, matbutik och arbete ger en bättre förutsättning att kombinera familjeliv och arbetsliv för både kvinnor och män.