Lediga lokaler, Kontorshotell, Butikslokal, kontor, restauranger, förråd, lagerutrymmen

Du är här

Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé

Vi ska med lokal föränkring förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter belägna i storstädernas centrala delar och bostadsfastigheter på orter som växer och utvecklas positivt.

Strategi och mål

Vi strävar efter att genom hög aktivitetsnivå och effektiv förvaltning skapa goda förvaltningsresultat. Vid förvärv avyttring och nyproduktion strävar bolaget efter att utveckla beståndet enligt affärsidén. Vivill vara en långsiktig ägare med stabila kassaflöden, nöjda kunder och medarbetare.

Finansiella mål

  • Soliditet min. 35 %
  • Belåningsgrad max. 50%
  • Räntetäckningsgrad min. 2,0 ggr

Detta gör Balder genom att

  • Skapa tillväxt genom att förvärva, investra i och utveckla fastigheter.
  • Värna om kundens behov.
  • Välja kostnadseffektiva förvaltningslösningar.
  • Hålla en hög aktivitetsnivå i alla led.
  • Effektivisera och rationalisera fastighetsförvaltningen.
  • Vara en långsiktig ägare som baserar verksamhetern på stabila kassaflöden och nöjda kunder.