Balder förbättrar utemiljön i Bergsjön, Frölunda och Långströmsgatan

Du är här

Utemiljösatsning i Göteborg

Vi förbättrar utemiljön i Frölunda, Långströmsgatan och Bergsjön

Nu storsatsar vi på flera av våra områdens utemiljöer. Vår förhoppning är att utemiljöerna ska bli en naturlig mötesplats bland hyresgäster och förbipasserande. Vi strävar efter bättre tillgänglighet, tryggare miljöer och en naturlig plats för spontanidrott, grillfester och nya möten. Nedan beskrivs vad vi tänker att göra i våra områden.

Långströmsgatan

Arbetet med områdets utemiljö har varit igång sedan oktober 2018. Den södra delen av Långströmsgatan (2-16) kommer att stå klar i oktober 2019. Resterande delen av området görs därefter succesivt färdigt. Samtliga arbeten planeras stå färdiga tredje kvartalet 2020 . Vi har planerat för många åtgärder och förbättringar, nedan listas det som vi tänker att göra.

 • Nya offentliga grillplatser med bord och stolar
 • Nya planteringar av blommor, buskar och mindre träd samt anläggning av nya gräsmattor
 • Nya sittmöbler, stolar och bord kommer att utplaceras i hela området
 • Ny asfaltering och stenläggning av stråk mellan husen
 • Ny avfallsbehållare i hela området
 • Nya parkeringsytor inne i området
 • Uppgradering och utbyggnad av belysning. Förutom att upplysa promenadstråk kommer vi även belysa träden.
 • Nya lekplatser med uppdelning för småbarnslek och lek för de större barnen. Olika attraktioner såsom studsmattor och motorikhinderbana
 • Utegym
 • Boulebana och Schakbord
 • Byte av allt dag och spillvatten

Senaste nytt:

Arbetet med omläggning av nytt dag- och spillvatten håller på för fullt. Även arbetet med nya uteplatser har påbörjats.

Frölunda

Arbetet påbörjades under oktober 2018. Utemiljön, tillsammans med våra nya bostäder, kommer att få ett nytt namn - Frölunda Park. En plats som vi hoppas att alla kommer trivas i och känner stolthet över. Utemiljön i sin helhet ska stå färdig i november 2019. Vi har planerat en hel del åtgärder och förbättringar, nedan listas det som vi tänker att göra.

 • Nya gemensamma ytor med offentliga grillplatser, med bord och stolar samt upplysta tak

 • Ny trädallé

 • Nya planteringar av blommor, buskar och mindre träd såsom körsbärsträd och magnolia samt anläggning av nya gräsmattor

 • En uppgradering av belysning inklusive nya belysningsstolpar, där vi förutom att jobba med ett upplyst promenadstråk även kommer belysa träd, planteringar, pergola och hundrastgård

 • Nya sittmöbler såsom bord, stolar och parkbänkar utplacerade i hela parken

 • Ny asfaltering av alla gångvägar

 • Fler papperskorgar och askkoppar

 • En upplyst hundrastgård för våra fyrbenta hyresgäster

 • Markerad motionsslinga

 • Små kullar som inbjuder till spontanlek

 • Nya lekplatser på gummimattor med uppdelning för småbarnslek och lek för de större barnen. Olika attraktioner såsom stort klätternät med rutschkana, 5 meter hög kompisgunga, studsmattor och motorikhinderbana

 • Multisportarena för diverse bollaktiviteter

 • Boulebana, Kingruta, Utegym och Basketplan

 • Byte av allt dag och spillvatten

 

Balder bygger om och förbättrar utemiljön

Senaste nytt:

Arbetet med omläggning av nytt dag och spillvatten på Tamburingatan håller på för fullt, därefter fortsätter man VA arbetet på Speldosegatan med start i Januari 2019.

Bergsjön

Arbetet med områdets utemiljö har varit igång sedan oktober 2018. Vi rivstartade med att bygga den nya multisportarenan framför Kosmosgatan 37, arbetena fortsatte sedan på Atmosfärgatan för sedan flytta vidare mot Kosmosgatan och Zenitgatan. Arbetet utförs av LP entreprenad. Vi har planerat en hel del åtgärder och förbättringar, nedan listas det som vi tänker att göra.

 • Nya offentliga grillplatser med bord och stolar
 • Nya planteringar av blommor, buskar och mindre träd samt anläggning av nya gräsmattor
 • Nya sittmöbler, stolar och bord kommer att utplaceras i hela området
 • Asfaltering och stenläggning av gångstråk.
 • Flytta ut sophanteringen på området.
 • Två nya multisportarenor.
 • Uppgradering och utbyggnad av belysning.
 • Ledstänger och cykelställ omformas.
 • Nya lekplatser med uppdelning för småbarnslek och lek för de större barnen.
 • Befintliga lekplatser moderniseras.
 • Byte av allt dag och spillvatten