Förändra utemiljön i Helsingborg

Du är här

Utemiljösatsning i Helsingborg

Nu förbättrar vi utemiljön för kvarteret Skalbaggen

Sedan början av 2018 har vi planerat och projekterat för hur vi kan förändra och förbättra utemiljön för kvarteret Skalbaggen i Helsingborg. Tillsammans med hyresgäster har vi tagit fram idéer och förbättringsförslag, och nu börjar arbetet med att gå från idé till resultat. Vi kommer fokusera på att skapa en gård som bjuder in till gemenskap och möten. Vi kommer bland annat att fokusera på:

  • Nya sittgrupper - Med bland annat flyttbara soffgrupper och stolar.
  • Förbättrad och ny belysning - Ingen i området ska känna sig otrygg på kvällarna.
  • Nya förbindelsegångar mellan gårdarna - För att skapa ett tillgängligare området ser vi nu om gångarna, både nu och för framtiden.

Arbetet sker löpande och förväntas vara klart under hösten 2019.

Sittgrupper och soffgrupper i helsingborg