Utemiljösatsning i Stockholm Vårby och Norsborg

Du är här

Stockholm

I Stockholm moderniserar vi utemiljön i två områden, Vårby och Norsborg.

Vår målsättning är att

 • Modernisera gårdarna och övriga områden runt husen
 • Skapa gårdar där barn och vuxna kan trivas
 • Ge möjlighet för lek för både små och stora barn
 • Ordna platser för samvaro och ordling
 • Föryngra trädbeståndet
 • Öka rörligheten, trygghet och tillgängligheten

Vårby

Krongården

Består av 15 huskroppar och 7 gårdar. En gård är redan moderniserad och nu gör vi de 6 som är kvar. Arbete pågår för fullt och allt ska vara klart hösten 2019. En äventyrsstig är planerad som ska binda ihop några av de olika gårdarna. Bland annat ska stigen passera en ”savann” och en ”trollskog”. Sedan kommer vi även tillföra.

 • Belysning
 • Träd och buskar
 • Odlingslådor
 • Sittgrupper
 • Grillplatser
 • Boulebana

Björkgården

Består av 4 huskroppar och 3 gårdar där en gård tillhör en förskola. De andra två gårdarna moderniserar vi. Projektering sker under 2018 och byggstart blir till våren 2019. Helt klart hösten 2020. Här kommer vi förutom utveckla utemiljön till en mer inbjudande plats utföra:

 • Belysning
 • Träd och buskar
 • Odlingslådor
 • Sittgrupper
 • Grillplatser

 

Norsborg

Består av 8 huskroppar med 4 gårdar. Projektering klar. Byggstart våren 2019 och klart hösten 2019

 • Belysning
 • Träd och buskar
 • Odlingslådor
 • Sittgrupper
 • Grillplatser