Göra om utemiljön i Sundvall

Du är här

Utemiljösatsning i Sundsvall

Bredsand och Kvissleby

För att göra våra områdens utemiljöer till en mer inbjudande och tillgänglig plats gör vi nu flera åtgärder. Våra utemiljöer ska vara en plats för alla, en plats där nya möten skapas och utvecklas. Utemiljön ska även öka trygghetskänslan och bättre möjligheter till att sortera avfall. Vi går nu från idé till förverkligande. Förväntas vara klart hösten 2019. Här är några av de saker vi kommer förbättra i våra utemiljöer:

  • Nya grillplatser
  • Boulebanor
  • Nya lekplatser
  • Komplettera belysningen - ingen ska behöva känna sig otrygg på kvällarna
  • Nya gräsytor
  • Nya asfaltsytor
  • Nya avfallsmöjligheter - bättre möjlighet för våra hyresgäster att sortera sitt avfall

I Bredsand och Kvissleby kommer vi att satsa på nya lekplatser, grillplats, och boulebanor för att förbättra gemensamheten bland våra hyresgäster.
Ny fin belysning sätts upp och kompletteras för att skapa en bättre trygghetskänsla i området.
Nya fina gräsytor och asfaltsytor samt nedgrävda/ underjordiska avfallsmöjligheter med bättre möjlighet för hyresgästerna att sortera sitt avfall.

Balder gör om utemiljön i Sundsvall