Utemiljö för Trollhättan och Uddevalla Balder

Du är här

Utemiljösatsning i Uddevalla och Trollhättan

Uddevalla

Lillbräckegatan 1-27

Genom planteringar av träd och buskar tillsammans med sittgrupper får vi en ökad social närvaro på gården. Genom tillförande av utegym, boulebana och lekplatser kommer gården fyllas av liv och rörelse. Utemiljösatsningen innebär även fler belysningspunkter, vilket skapar ökad trygghet i området. På gården tillför och förbättrar vi bland annat:

 • Sittplatser
 • Grillplats
 • Utegym
 • Boulebana
 • Bärbuskar
 • Belysning
 • Temabaserade lekredskap

Trollhättan

Lantmannavägen 5-107

Genom planteringar av träd och buskar tillsammans med sittgrupper får vi en ökad social närvaro på området. Med fokus på lek och sport anläggs en multiarena, boulebana, utegym och nya lekredskap för både vuxna och barn. Anläggning av odlingslådor ger hyresgästerna möjlighet att plantera egna bärbuskar eller grönsaker. Med ökade belysningspunkter skapar vi en vackrare tryggare utemiljö. På gården tillför och förbättrar vi bland annat:

 •  Sittgrupper
 • Grillplatser
 • Odlingslådor
 • Multiarena
 • Linbana
 • Utegym
 • Boulebana
 • Bärbuskar
 • Uteplatser
 • Belysning
 • Temabaserade lekredskap