Lediga lokaler, Kontorshotell, Butikslokal, kontor, restauranger, förråd, lagerutrymmen

Du är här

Hållbart företagande

Samhällsengagemang är en naturlig del av Balders arbete och ett sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Balder engagerar sig i dessa frågor såväl lokalt som regionalt och verkar för att människor ska trivas i och runt våra fastigheter. För att lyckas med detta krävs ett stort engagemang bland medarbetare men även att vi som bolag samverkar med andra aktörer.

På lång sikt

Balder strävar efter att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda kunder. Därför ställer vi krav på oss själva, men också på våra affärspartners. Vår verksamhet ska utstråla ärlighet och trovärdighet. Vi ska analysera våra beslut noggrant för att kunna stå för dem och vi ska inte skaffa oss förmåner genom vår position. Vi konkurrensutsätter alla större inköp och gör centrala upphandlingar för att få bättre kontroll på våra leverantörer och hela inköpskedjan. Lika viktigt som det är för oss att vi hantera våra affärsrelationer med trovärdighet och ärlighet är det att våra affärspartners respekterar och levererar samma sak till oss

En andra chans

En egen bostad är en förutsättning för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Balder samarbetar med aktörer som arbetar aktivt med integrations- och behandlingsarbete med inriktning på barn och unga vuxna. En egen bostad och vägledning från människor med lång erfarenhet inom integrations- och behandlings arbete ökar förutsättningarna för en bättre framtid.

Balder ger bidrag till Barncancerfonden

Balder är ett Vänföretag till Barncancerfonden och försöker i och med det bidra till att hjälpa drabbade barn och familjer i en svår situation. För mer information om vad det innebär, se Barncancerfondens hemsida.

Balder stödjer nattvandrarna

Nattvandrarna är en ideell organisation vars syfte är att finnas där för unga vuxna när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarna strävar efter att förebygga kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.