Fin och inspirerande skogsbild

Du är här

Ekonomisk hållbarhet

Balder ska vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda kunder. Bolaget skapar tillväxt genom att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter.

Balder strävar efter att genom en hög aktivitetsnivå och effektiv förvaltning skapa goda förvaltningsresultat. Att kunderna är nöjda och stannar i bolagets fastigheter är avgörande för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Långsiktig ekonomisk stabilitet

Med en diversifierad finansieringstruktur säkrar Balder en långsiktigt hållbar finansiering. Tack vare ett starkt kassaflöde uppnås flexibilitet exempelvis när det gäller upplåtelseform och när byggstarter ska ske. Som grund till en god finansiering ligger stabila resultat- och balansräkningar.

Hållbarhetsperspektivet i finansieringsverksamheten kommer att stärkas ytterligare framöver. Hittills har detta gjorts exempelvis genom att bolaget tagit upp så kallade gröna lån som en del i finansieringen av nya projekt. Gröna lån tecknas med en grön tillgång som säkerhet, vilket i fastighetsbranschen oftast utgörs av byggnader som byggs med låg miljöpåverkan och som är certifierade.

Nöjda kunder

Kundnöjdhet är ett av Balders viktigaste mål och detta arbete ges stort fokus i organisationen. Målsättningen är att kunderna ska kunna utvecklas i bolagets lokaler och att deras olika behov gällande såväl lokalstorlek som geografisk lokalisering möts. För bostadskunderna är målsättningen att de ska trivas i sina hem och bo länge hos Balder. Tack vare en närvarande förvaltning, egen kundservice och centrala funktioner har bolaget en god insikt om fastigheter och områden och kan erbjuda hyresgästerna snabb och kunnig service.

Balder genomför regelbundna kundundersökningar och sedan starten av mätningarna har resultatet ökat kontinuerligt för såväl bostadshyresgäster som lokalhyresgäster.