Hållbarhet i Bredsand, Sundsvall. Fastighets AB Balder

Du är här

Bredsand, Sundsvall

I Sundsvall samverkar vi med flera aktörer för att säkerställa att arbetet är inkluderande och därmed nå människor med olika intressen och behov.

I området Bredsand finns sedan 2013 en samverkansgrupp som b.la. består av Bredsands skola, Röda korset, Balder, Ortodoxa församlingen, Svenska kyrkan, socialtjänsten, polisen, fritidsgården, kommunen, Favi, SDFF fotbollsförening, Somaliska föreningen, Njurunda företagarna och Hyresgästföreningen.

Samverkansgruppen träffas ca fyra gånger per år för att diskutera och planera samverkan i området. Flera aktiviteter har genomförts i området. Ett sådant exempel är den så kallade Bredsandsdagen för boende i området. Under denna dag hade skolan flera uppträdanden, barnen sålde fika och en tipspromenad och fotbollsturnering genomfördes.