Hållbarhet i Vårby Gård, Stockholm. Fastighets AB Balder

Du är här

Vårby Gård, Stockholm

I Vårby gård har Balder funnits sedan 2009 och har sedan dess arbetat hårt för att öka trivseln och tryggheten.

Vårby gård är ett bostadsområde som ligger vackert beläget söder om Stockholm, med närhet till Mälaren och med stora grönområden såväl runt som mellan Balders bostadshus. Personalen är engagerad och tillsammans med bl.a. våra boende, lokala näringslivet, kommunen, andra fastighetsägare i området, ABF och den lokala hyresgästföreningen har stora framsteg skett under åren.  Balders arbete för att främja en positiv utveckling i området fortsätter i linje med Balders långsiktiga ägande. 

Exempel på genomförda aktiviteter under 2017: 

  • Miljöklubben är en satsning med målbilden att utbilda barn i åldrarna 10-13 år om miljöfrågor och miljöarbete. Exempelvis ställs frågor om källsortering, varför det görs och hur det påverkar miljön. Det har även genomförts utflykter till bl.a. Naturvårdsverket.  
  • Balder har genom åren anställt personer som bor i området och undersöker hela tiden möjligheter att utveckla och förbättra detta arbetssätt. Vi för bland annat en dialog med extern part inom rekrytering och kompetens angående ett koncept vi kallar ”Fastighetstalang”. 
  • Balder har sedan 2013 tillsammans med Huddinge kommun och de andra lokala fastighetsbolagen skapat sommarjobb till över 450 ungdomar i syfte att stärka den lokala självkänslan, skapa möten mellan olika åldersgrupper och ge arbetslivserfarenhet genom arbete med skötsel i fastighetsområdet. 2017 bildades en ny förening för sommarjobb i Huddinge. Balder sitter i styrelsen för föreningen som bildats tillsammans med Huge Bostäder, 
  • D Carnegie och Huddinge Kommun. Målsättningen är att långsiktigt driva denna satsning vidare och även på sikt utveckla konceptet. Ambitionen är att skapa ca 180 sommarjobb per år fördelat mellan orterna Vårby gård, Flemingsberg och Skogås.
  • Balder för en dialog med ABF för att bilda en förening enligt principerna i ”Yalla-trappan”, vilken handlar om att nå och stötta kvinnor som idag står långt från arbetslivet. Balders ambition är att starta en café- och cateringverksamhet i Balders lokaler och anställa 5-15 kvinnor i området som ska arbeta i verksamheten. Föreningen ska kallas ”Yalla Vårby”, Balders personal planerar tillsammans med ABF bl.a. att åka till Östersund under januari 2018  för att träffa verksamhetsledarna för ”Yalla Östersund”. Syftet är att utbyta idéer och erfarenheter. Östersunds upplägg liknar den plan vi har, avseende café- och cateringverksamhet, för Vårby gård.