Du är här

Din Bostad

Din Bostad är ett dotterbolag till Fastighets AB Balder och ingår i koncernen sedan 2009. Din Bostad har till och med september 2016 marknadsförts under ett eget varumärke i koncernen men går numera under Balders flagga.

Syftet är att stärka Balders varumärke i tidigare Din Bostad områden samt öka tydligheten för våra hyresgäster genom ett namn, en logga och en hyresvärd och fastighetsägare. 
 
Din Bostads fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av bostadsfastigheter i södra och mellersta Sverige med en stark, lokal förankring. Fastigheter är belägna på ett trettiotal orter i Sverige som är uppdelade i förvaltningsområdena Gävle, Karlstad, Sundsvall, Norrköping, Västerås och Skövde.