Du är här

Balder i Finland

Under 2015 har Balder successivt förvärvat aktier i Sato Oyj. Vi äger 53 % av aktierna, vilket betyder att vi förvaltar 23 000 lägenheter i finska städer som Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Jyväskylä.

Bostadsmarknaden i Finland består totalt av 2,6 miljoner lägenheter, med fördelningen två tredjedelar ägarlägenheter och en tredjedel hyreslägenheter. Det är huvudsakligen kommuner och försäkringsbolag som äger bostäder. Sato Oyj står för 3 % av hyresmarknaden, vilket gör dem till ett av Finlands största bostadsbolag.

Balder Finland

Idag finns stor efterfrågan på mindre lägenheter, speciellt i Helsingforsregionen och vi ser fram emot att möta de behoven samt öka vårt förvärv i Finland.

Balder Finland