Balder äger 54% av aktierna i bolaget SATO. Balder äger fastigheter i Finland.

Du är här

Balder i Finland

Balder äger 54,4 % av Sato Oyj, som är Finlands näst största fastighetsbolag inriktat på bostäder. Bolaget står för högkvalitativa fastigheter i bra lägen som kompletterar Balders befintliga verksamhet och fastighetsportfölj.

Satos fokus är att investera i lägenheter som ligger i Storhelsingfors, Tammerfors och Åbo. Idag är 80 % av fastighetsbeståndet beläget i Storhelsingfors och 13 % i Tammerfors och Åbo, 4 % i Jyväskylä och Uleåborg samt 3 % i S:t Petersburg. Som ett av Finlands största fastighetsbolag bidrar Sato till utveckling av bostäder, framförallt i storstadsregionerna. I slutet av 2018 ägde bolaget knappt 26 000 lägenheter.

Balder Finland

Målet med organisationen är att erbjuda ett omfattande val av hyresfastigheter och utmärkta kundupplevelser. Sato strävar efter att arbeta med ett lönsamt och långsiktigt perspektiv samt att främja en hållbar utveckling som ska genomsyra hela verksamheten.

Den finska fastighetsmarknaden har under de senaste åren haft rekordår och statistik visar att det kommer att fortsätta vara starkt.

Balder Finland

Mer om Sato Oyi finns att läsa på https://www.sato.fi/en/sato-company