Du är här

Balder i Finland

Balder har successivt förvärvat aktier i Sato Oyj. Vi äger ca 54 % av aktierna, vilket betyder att vi förvaltar 25 000 lägenheter i finska städer som Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Jyväskylä.

Bostadsmarknaden i Finland består av totalt 2,6 miljoner lägen­heter, varav en tredjedel hyreslägenheter. Det är huvud­sakligen kommuner, pensionsfonder och försäkrings­bolag som äger bostäder. Sato Oyj står för 3 % av hyres­marknaden i Finland och ca 6 % av hyresmarknaden i de större städerna.

Balder Finland

Idag finns stor efterfrågan på mindre lägenheter, speciellt i Helsingforsregionen och vi ser fram emot att möta de behoven samt öka vårt innehav i Finland.

Balder Finland