Lediga lokaler, Kontorshotell, Butikslokal, kontor, restauranger, förråd, lagerutrymmen

Du är här

Intressebolag

Balder är delägare i flera intressebolag, här följer en kort presentation om varje bolag.

Trenum AB

Trenum AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder. Bolaget fokuserar på Sveriges tre storstadsregioner och tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling. Balder och Tredje AP-fonden äger 50 % vardera av bolaget.

Balder Skåne AB

Bolaget ägs till lika delar av Balder och K-fastigheter och består huvudsakligen av bostadsfastigheter. 

Brinova Fastigheter AB

I Brinova Fastigheter AB är Balder och Backahill huvudägare. Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till södra Sverige och Öresundsområdet. Målsättningen är att bygga upp ett fastighetsbestånd med inriktning på offentliga fastigheter och bostäder. 

Collector AB

Bolaget börsnoterades under 2015 och Balder, som huvudägare, äger ca 44 %. Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Bolaget fick sitt banktillstånd under 2015 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingfors och Oslo.

Fastighets AB Centur

Bolaget ägs av Peab AB och Balder med vardera 50 %. Bolagets verksamhet inriktar sig på fastighetsförvaltning, projektutveckling och fastighetsinvesteringar. Projektutvecklingen gäller främst nybyggnation av handels- och kontorslokaler samt bostadslägenheter, men också förädling av projektfastigheter. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg och Öresundsområdet. 

Fix Holding AB

Bolagets ägs till lika delar av Balder och HSB Göteborg och äger Fixfabriken i Majorna. Här ska Fix Holding skapa närmare 500 nya bostäder med kompletterande verksamhetslokaler.

Tulia AB

Balder äger 50% i Tulia och resterande del ägs av André Åkerlund AB. Tulia äger totalt 34 fastigheter i Stockholm, huvudsakligen i innerstan, om totalt 92 436 kvm fördelat på 13 749 kvm bostäder och 78 687 kvm lokaler. Tulia äger av ca 10 500 hektar skog, vilket motsvarar knappt 20 000 fotbollsplaner.

Sjaelsö Management ApS

Sjaelsö Management arbetar med projektutveckling och byggledning i Danmark. I februari 2016 förvärvade Balder 49 % av bolaget. 

Tornet Bostadsproduktion AB

Balders ägarandel uppgår till 31 % och övriga ägare är Peab, Folksam och Riksbyggen. Tornet är ett bolag för fastighetsförvaltning, projektutveckling och fastighetsinvesteringar. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg och Öresundsområdet. 

ES Fastigheter AB

ES Fastigheter AB är ett privat fastighetsbolag som äger drygt 1 200 lägenheter och 114 lokaler i olika hyresfastigheter. Fastighets AB Balder har förvaltningsuppdrag för samtliga fastigheter inom ES Fastigheters bestånd. Lägenheterna är främst belägna i Göteborgsområdet. ES Fastigheter AB äger även fastigheter i Ale, Skövde, Ängelholm och på Tjörn. 

SF Invest

Balder är en av femton ägare av SF Invest – ett branch funding-bolag inom fastighetsbranschen. SF Invest har utvecklat Newst.se som är en marknadsplats för lokaler och kommersiella fastigheter – en tjänst utvecklad av fastighetsbranschen för fastighetsbranschen. Syftet med Newst.se är att förenkla lokalsökande för slutkunden.