Balder äger fastigheter i Norge

Du är här

Balder i Norge

Balder utökade under 2018 beståndet i Norge genom förvärv av en centralt belägen fastighet i Oslo

Sedan 2016 äger Balder Högskolan i Hedmark där norska staten är den dominerande hyresgästen. Fastigheten färdigställdes 2010 och är belägen i Elverum ca 15 mil norr om Oslo. Under 2018 utökades beståndet i Norge genom förvärv av en fastighet i Björvika i centrala Oslo. Fastigheten är totalrenoverad och består i huvudsak av företagsbostäder.

 

Fastighets AB Balder äger fastigheter i Norge