Du är här

Sato Oyj

Sato är ett av Finlands största bostadsfastighetsbolag med högkvalitativa fastigheter i bra lägen som kompletterar Balders befintliga verksamhet och fastighetsportfölj.

Sato äger ca 25 000 lägenheter. 79 % av lägenheterna är belägna i Helsingfors och resterande i Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och St. Petersburg. Satos fastighetsvärde har utvecklats positivt under de senaste åren genom förvärv såväl som byggnation i egen regi. I dagsläget har Sato ca 1 200 lägenheter under produktion varav 900 beräknas färdigställas under 2017. 

Den första april 2015 genomförde Balder det första förvärvet av 21 % av utestående  aktier och röster i Sato Oyj. Därefter har Balder successivt förvärvat ytterligare aktier och äger idag ca 54 % av Sato. 

För mer information besök www.sato.fi