Du är här

Sato Oyj

Sato är ett av Finlands största bostadsfastighetsbolag med högkvalitativa fastigheter i bra lägen som kompletterar Balders befintliga verksamhet och fastighetsportfölj.

Sato äger ca 25 000 lägenheter. 78 % av lägenheterna är belägna i Stor-Helsingfors och resterande i Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och St. Petersburg. Satos fastighetsvärde har utvecklats positivt under de senaste åren genom förvärv såväl som byggnation i egen regi. I dagsläget har Sato ca 1 100 lägenheter under produktion varav 400 beräknas färdigställas under 2018. 

Balder har successivt förvärvat aktier sedan 2015 och äger idag ca 54 % av Sato. 

För mer information besök www.sato.fi