Balder sätter upp egen förvaltningsorganisation i Finland

Nyheter  – 
Under hösten startar Fastighets AB Balder en egen förvaltningsorganisation i Finland. Detta för att mer effektivt och sammanhållet förvalta bolagets helägda fastigheter tillsammans med fastigheterna som ägs genom Serena Properties AB. Juha Lehtonen har utsetts till vd för Balder Finland och påbörjar nu arbetet med att bygga den nya organisationen.

Balders ägande av fastigheter i Finland har ökat stegvis under åren och då bolaget sedan oktober 2021 äger 99 procent av Serena Properties bedömer Balder att det är mer effektivt att ha en sammanhållen förvaltning.

- En viktig del av Balders själ och hjärta är att sköta förvaltningen i egen regi för att på ett bättre sätt möta hyresgästernas behov. Att vi nu har förutsättningarna att bygga upp en egen förvaltningsorganisation även i Finland är mycket glädjande, säger Sharam Rahi, vice vd på Balder.

Fastighetsbeståndet i Finland som Balder kommer förvalta i egen regi består av 66 kommersiella fastigheter inom segmenten handel, kontor och hotell.

Arbetet med att skapa den nya förvaltningsorganisationen har påbörjats och Juha Lehtonen har utsetts till vd för Balder Finland. Juha Lehtonen har sedan 2014, genom eget bolag, skött Balders bestånd i Finland och är väl förtrogen med Balders affärsidé och de sedan tidigare helägda fastigheterna. Juha kommer även fortsatt arbeta med åtaganden i det egna bolaget Bridge Properties Oy.


För mer information, vänligen kontakta:
Juha Lehtonen, juha.lehtonen@jlre.fi, +358 40 730 48 98
Eva Jonasson, Pressansvarig Balder, eva.jonasson@balder.se, +46 31 10 79 44